De verstrengde regelgeving komt er naar aanleiding van de visafraude vanuit Turkije begin 2023. In februari 2023 schorste het Belgische consulaat in Istanboel de aflevering van visa wegens vermoedens van oneigenlijke economische migratie. Deze dossiers werden toen bijkomend gescreend endat  heeft geleid tot de intrekking van een aantal toelatingen.

Regels verstrengen

“In de nasleep daarvan heb ik een motie ingediend om het Rekenhof de procedure van de zogenaamde gecombineerde werkvergunning volledig te kunnen laten doorlichten. De eerste stappen werden hiervoor reeds gezet. Ik ben alvast tevreden dat de Vlaamse Regering nu al stappen neemt om de controle en naleving van de regels te verstrengen. Daardoor kunnen we fraude en misbruik maximaal uitsluiten”, aldus De Vreese.

Eerst dicht bij huis zoeken

Vanaf maart 2024 zullen werkgevers eerst grondiger moeten zoeken naar potentiële werknemers dicht bij huis. Vooraleer beroep te kunnen doen op kandidaten van buiten de EU voor een ruimere lijst met ook laaggeschoolde knelpuntberoepen, moet een werkgever eerst aantonen de nodige inspanningen te hebben geleverd om dichter bij huis aan te werven. Voor deze groep kan pas na een actieve bemiddeling door de VDAB van minstens 9 weken (vandaag is dit na 6 weken) ook worden gezocht naar kandidaten van buiten de EU.

Strengere controle en naleving

De toelating tot arbeid kan vanaf maart 2024 geweigerd worden voor bedrijven met beperkte activiteit, bedrijven met sociale en/of fiscale schulden of bij pas opgestarte bedrijven indien er aanwijzingen zijn dat frauduleuze constructies worden opgezet. Deze verfijning van de weigerings- en intrekkingsgronden garandeert de naleving van de voorwaarden inzake tewerkstelling en de regels inzake arbeidsbemiddeling in kader van economische migratie.