Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Maaike De Vreese op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Minderjarigen

“Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, maar dat moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden.” Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese wil een grondige screening van minderjarige vluchtelingen en betere opvang in Griekenland.  Aangepast …

Door Maaike De Vreese op 5 maart 2020

Minister Hilde Crevits bevestigt in de commissie Werk dat ze mijn voorstel genegen is om naar Nederlands voorbeeld een fast track uit te werken voor aantrekken hooggeschoold talent! Deze piste wordt zo snel mogelijk bekeken …

Door Maaike De Vreese op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese pleit voor een ‘fast track’-procedure voor hooggeschoolde werknemers uit het buitenland. De huidige procedure is te traag en bedreigt Vlaanderens concurrentiële positie, meent De Vreese. “We mogen de internationale war for talent niet verliezen.” 10.000 …

Door Maaike De Vreese op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie, Migratie, Migratie en Inburgering: Vluchtelingencrisis, Veiligheid

Ik pleit voor meer controles, voor een stevige inzet van private bewaking en een migratiebeleid met visie: o.a. door een degelijk terugkeerbeleid en een betere bewaking van onze Europese buitengrenzen. Maar ook op Vlaams niveau moeten we onze steen bijdragen. Minister Lydia Peeters zal samen met mij …

Door Maaike De Vreese op 3 februari 2020

Blijven strijden tegen mensensmokkel, ook op Vlaams niveau. De totaalaanpak is een stap in de goede richting, maar onze snelwegparkings moeten sneller beveiligd worden, in het bijzonder in West-Vlaanderen. Bekijk mijn interview op Focus-WTV via deze link …

Door Maaike De Vreese op 30 januari 2020, over deze onderwerpen: Cultuur

Gedichtendag In de commissie Economie startte ik vandaag mijn tussenkomst met een streepje poëzie, een ode aan de ondernemer! Bekijk mijn gedicht via deze link …