Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Maaike De Vreese, Brecht Warnez en Paul Van Miert
1974 (2023-2024) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het gebruik van de Canon van Vlaanderen in het inburgerings- en integratiebeleid

van Nadia Sminate, Maaike De Vreese, Annabel Tavernier, Paul Van Miert, Kris Van Dijck en Kathleen Krekels
1954 (2023-2024) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem, Rita Moors, Allessia Claes en Axel Ronse
1870 (2023-2024) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanvragen 'single permit' - Categorie 'hooggeschoolde'

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
159 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Handcarwashes - Controles

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
147 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Winwinleningen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) - Aanvragen West-Vlaanderen

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
146 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 november 2023 tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

van de Vlaamse Regering
1926 (2023-2024) nr. 1

Vraag om uitleg over het sluiten van de historische wachtzaal van het NMBS-station van Brugge

van Annick Lambrecht aan minister Matthias Diependaele
1000 (2023-2024)

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

van de Vlaamse Regering
15 (2023-2024) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2