Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 5 en 6 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
1447 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het activeren van leefloongerechtigden

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1452 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over onvrijwillig deeltijds werkenden

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1453 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Blue-bikedeelfietsen Brugge - Stand van zaken

van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
50 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Definitieve Kruispoortbrug Brugge - Studie en realisatie

van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
26 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Lokale besturen - Protocol uitwisseling persoonsgegevens met Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
20 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de middelen voor Vlaanderen uit de Brexit Adjustment Reserve en de aanmeldingen daarvoor

van Kurt Vanryckeghem aan minister Jo Brouns
619 (2022-2023)

Actuele vraag over het onderzoek van de VVSG dat een toename van de gewelddadige radicalisering vaststelt

van Chris Janssens aan minister Bart Somers
106 (2022-2023)

Actuele vraag over de aanpak van haatspraak en polarisatie

van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
115 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2