Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de bevoegdheid inzake organisatie van verkiezingen door het Vlaamse Gewest en over maatregelen ter verbetering van de organisatie van lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen

van Nadia Sminate, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Maaike De Vreese, Annabel Tavernier en Bert Maertens
1025 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 2.10 en 2.11 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de definitie betreft van leegstaande gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische functie

van Nadia Sminate, Tinne Rombouts, Mercedes Van Volcem, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
776 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet tot regeling van het toezicht, de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Maaike De Vreese, Brecht Warnez en Kris Van Dijck
854 (2020-2021) nr. 6

Recente vragen

Schriftelijke vraag Bouwproject stationsomgeving Brugge - Stand van zaken

van Maaike De Vreese aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
21 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Begeleiding van lokale besturen voor een opwaardering van hun kerngebieden

van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
33 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het plan 'Asielzoeker zoekt match' om asielzoekers aan het werk te krijgen

van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits
859 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de beslissingen van het Overlegcomité van woensdag 17 november 2021 over de coronapandemie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Arnout Coel
1033 (2021-2022) nr. 1

Actuele vraag over de steunmaatregelen voor de evenementensector en het nachtleven

van Filip Brusselmans aan minister Hilde Crevits
131 (2021-2022)

Actuele vraag over de eventuele nieuwe steun aan getroffen sectoren

van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits
134 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2