Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

van Maaike De Vreese, Katrien Schryvers, Steven Coenegrachts, Jeroen Tiebout, Brecht Warnez en Philippe Muyters
1726 (2022-2023) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het versterken van de enclavewerking bij de collectieve inschakeling

van Allessia Claes, Axel Ronse, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1681 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot toeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne naar (beroeps)opleidingen en naar de arbeidsmarkt via de verplichte inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
1654 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over extra middelen voor forensische zorg

van Maaike De Vreese aan minister Zuhal Demir
3445 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het proefproject 'Handle with Care' rond intrafamiliaal geweld

van Maaike De Vreese aan minister Zuhal Demir
3443 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Verkeersongevallen Brugge - Stand van zaken (3)

van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1488 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het proefproject 'Handle With Care' rond intrafamiliaal geweld

van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir
16 (2023-2024)

Vraag om uitleg over het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
3573 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de piek in het aantal oproepen bij de hulplijn 1712 en de samenwerking van de hulplijn met de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor misbruik en geweld uit het verleden

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
10 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2