Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het activeren van leefloongerechtigden

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1452 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een sterkere arbeidsmarkt en positie voor mensen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere 55-plussers

van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Elke Sleurs
1601 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Rita Moors
1545 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over een supermarktenstop

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns
1901 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Verkeersveiligheid Brugge - Camera's

van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
735 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de voor inburgeraars verplichte inschrijving bij VDAB

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns
2050 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Maaike De Vreese
1644 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over een kernversterkend beleid

van Kurt Vanryckeghem aan minister Jo Brouns
1924 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de kennisveiligheid in Vlaanderen van apps zoals TikTok

van Stijn De Roo aan minister Jo Brouns
1874 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2