Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen

van Robrecht Bothuyne, Maaike De Vreese, Maurits Vande Reyde, Kurt Vanryckeghem, Rita Moors en Andries Gryffroy
704 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen

van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes, Tine van der Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy
707 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

van Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Lorin Parys, Tinne Rombouts en Maaike De Vreese
581 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Inburgeringscursus - Toegang asielzoekers

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
194 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Nieuwkomers - Instroom

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
195 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het onderzoek van het Vlaamse 'green lane'-project in het licht van de Brexit

van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits
2863 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de aanpak van stalking

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Anke Van dermeersch
636 (2020-2021) nr. 2

Vraag om uitleg over het jeugddelinquentierecht en het gebruik van videoconferenties

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
2466 (2020-2021)

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over het optimaliseren van de handelshuur

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Imade Annouri
610 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2