Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Maaike De Vreese, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk betreft

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Allessia Claes, Loes Vandromme, Maaike De Vreese en Maurits Vande Reyde
1367 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Sociale-impactobligatie (SIO) 'Back on Track' - Werking

van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
672 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Oekraïense vluchtelingen - Aanvragen beroepskaarten

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
753 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Post-Brexitveerkrachtsubsidie - Aanvragen (3)

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
756 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en de Oekraïnecrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Caroline Gennez en Tom Ongena
1378 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en de Oekraïnecrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Caroline Gennez en Tom Ongena
1378 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en de Oekraïnecrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Caroline Gennez en Tom Ongena
1378 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2