Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen

van Robrecht Bothuyne, Maaike De Vreese, Maurits Vande Reyde, Kurt Vanryckeghem, Rita Moors en Andries Gryffroy
704 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 2.10 en 2.11 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de definitie betreft van leegstaande gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische functie

van Nadia Sminate, Tinne Rombouts, Mercedes Van Volcem, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
776 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen

van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes, Tine van der Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy
707 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de problematiek van de detachering van buitenlandse werkkrachten en de sociale inspectie

van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits
713 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) - Juridische dienstverlening

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
276 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) - Samenwerking met VVSG en OCMW (2)

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
275 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de instorting van een school in aanbouw in Antwerpen

van Kim De Witte aan minister Hilde Crevits
707 (2020-2021)

Actuele vraag over de krapte op de arbeidsmarkt in de bouwsector en de gebrekkige communicatie op bouwwerven door de inzet van buitenlandse arbeidskrachten

van Filip Dewinter aan minister Hilde Crevits
695 (2020-2021)

Actuele vraag over de controle door de Vlaamse Sociale Inspectie naar aanleiding van het werfongeval met dodelijke afloop in Antwerpen

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
708 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2