Parlementair werk

Maaike De Vreese zetelt in deze commissies van het Vlaams Parlement:

  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid)
  • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (vast lid)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast)

U vindt via deze link een overzicht van haar parlementaire activiteiten in het Vlaams Parlement.

 

 

Daarnaast zetelt De Vreese als deelstaatsenator in deze commissies van de Senaat:

  • Commissie voor de Transversale Aangelegenheden (vast lid)
  • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid)

U vindt via deze link een overzicht van parlementaire activiteiten in de Senaat.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Maaike De Vreese, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge

van Annick De Ridder, Orry Van de Wauwer, Mercedes Van Volcem, Imade Annouri, Annick Lambrecht en Maaike De Vreese
1102 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de verdere nautische ontsluiting van de haven van Zeebrugge en de estuaire vaart

van Bert Maertens, Joke Schauvliege, Stephanie D'Hose, Kurt De Loor en Maaike De Vreese
1140 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de test maatschappelijke oriëntatie en het digitale lessenpakket

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers
3010 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de recente handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk en het promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns
2914 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de Brexit Adjustment Reserve

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns
2830 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Katrien Schryvers en Wim Verheyden
1243 (2021-2022) nr. 2

Actuele vraag over het lokaal handelsbeleid en een gelijk speelveld voor onze lokale handelaars

van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns
537 (2021-2022)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Katrien Schryvers en Wim Verheyden
1243 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2