Nieuws

Door Maaike De Vreese op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Minderjarigen

“Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, maar dat moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden.” Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese wil een grondige screening van minderjarige vluchtelingen en betere opvang in Griekenland.  Aangepast …

Door Maaike De Vreese op 5 maart 2020

Minister Hilde Crevits bevestigt in de commissie Werk dat ze mijn voorstel genegen is om naar Nederlands voorbeeld een fast track uit te werken voor aantrekken hooggeschoold talent! Deze piste wordt zo snel mogelijk bekeken …

Door Maaike De Vreese op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese pleit voor een ‘fast track’-procedure voor hooggeschoolde werknemers uit het buitenland. De huidige procedure is te traag en bedreigt Vlaanderens concurrentiële positie, meent De Vreese. “We mogen de internationale war for talent niet verliezen.” 10.000 …