Vlaams Parlement vraagt schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal

Door Maaike De Vreese op 14 februari 2022

Vlaams Volksvertegenwoordigers Bert Maertens en Maaike De Vreese vragen de Vlaamse Regering werk te maken van de volledige schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal en een passende bestemming te vinden voor de gronden in de omgeving van het kanaal. “Op deze manier zorgen we eindelijk voor zekerheid voor de omwonenden. Wie nog steeds gelooft dat het Schipdonkkanaal ooit verbreed zal worden, dwaalt. De voordelen daarvan wegen niet op tegen de nadelen. De ontsluiting van de Haven van Zeebrugge blijft echter prioritair. Er moet daarom eerst een akkoord zijn met Nederland over de estuaire vaart. Vervolgens moet de regering zo snel mogelijk de reservatiestrook schrappen”, zo verduidelijken Maertens en De Vreese.  

Al vijftig jaar lang is er sprake van een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal. Een verbreed en uitgediept kanaal zou de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge moeten verzekeren. In de jaren ’70 werd op de gewestplannen een reservatiestrook voor de verbreding aangeduid op het grondgebied van de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge. Deze reservatiestroken leggen een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van de erin gelegen bedrijven, woningen en gronden en zorgen voor onzekerheid voor alle betrokkenen.

Volgens de indieners van de resolutie zijn er intussen betere alternatieven voor een verbreed Schipdonkkanaal. Zo moet de Vlaamse regering de mogelijkheden voor ontsluiting via het spoor of pijpleidingen onderzoeken en benutten indien mogelijk. Maar de vier partijen zien vooral meer mogelijkheden met estuaire vaart. Daarbij  varen ‘versterkte’ binnenschepen over de Noordzee en op de Westerschelde tussen de zeehavens van Zeebrugge en Antwerpen. Omdat de verbinding tussen deze twee havens voor een groot stuk over Nederlands grondgebied gaat moet Nederland instemmen met de vereisten waaraan estuaire schepen moeten voldoen.

“We roepen de Vlaamse Regering op om hierover zo snel mogelijk tot een bindend akkoord te komen met de Nederlandse overheid. Estuaire vaart is voor ons de toekomst: niet alleen zal het zorgen voor een vlotte scheepvaartverbinding van de haven van Zeebrugge met de haven van Antwerpen, het zorgt er ook voor dat de verbreding van het Schipdonkkanaal eigenlijk niet meer aan de orde is. Zo kunnen we eindelijk de omwonenden de zekerheid bieden die ze al lang vragen. Van zodra er een akkoord is over estuaire vaart, moet er werk gemaakt worden van de volledige schrapping van de reservatiestrook”, aldus Maertens & De Vreese. “Op deze manier zorgen we niet enkel voor rechtszekerheid voor de getroffen burgers, maar is er ook toekomstperspectief voor de landbouwsector en extra natuur langs het kanaal.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is