Kernversterkend handelsbeleid moet leegstand tegengaan

Door Maaike De Vreese op 12 april 2021

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) wil de leegloop in onze stads- en dorpskernen een halt toeroepen. Gemiddeld  één op de tien winkelpanden in Vlaanderen staan leeg en één op de vijf winkels is de laatste tien jaar verdwenen. De leegstand in de handelskernen zet de leefbaarheid onder druk. Om deze leegstand een halt toe te roepen en de gemeentekernen te versterken, hebben de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams parlement een resolutie voor een kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen ingediend met o.a. een winkelshift, een wendbaar vergunningsbeleid, een aangepast regelgevend kader en een sterk flankerend beleid om meer experimenten op te zetten. ‘We willen dat onze stads- en dorpskernen heropleven tot een gezellige plaats waar mensen elkaar ontmoeten, werken, wonen, winkelen en zich ontspannen. Met deze resolutie geven we een sterk signaal om werk te maken van bedrijvige en bruisende kernen met een goede mix van horeca, winkels, diensten en recreatie’, stelt De Vreese. ‘Leefbare kernen dragen bij tot de uitstraling en identiteit van onze Vlaamse steden en gemeenten en bevorderen de sociale cohesie.’
 

Dynamiek in West-Vlaanderen en Brugge

In West-Vlaanderen staat 9,3 procent van de 28.645 handelspanden leeg. In 2008 was dat slechts 5,2 procent. In onze provincie steeg de winkelvloeroppervlakte van 2.615.180 m² in 2008 naar 2.834.576 m² in 2020. Er staan dus meer panden leeg maar ze worden steeds groter. Er wordt verwacht dat de coronacrisis dit proces nog zal versnellen. Wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd zal het aantal faillissementen immers toenemen.

Ook Brugge ontsnapt niet aan de leegstandproblematiek. Volgens de cijfers van 2020 stond er 7 procent van de 3.142 handelspanden leeg. In 2008 was dat 4,6 procent. Ook in Brugge steeg de winkelvloeroppervlakte van 312.115 m² naar 340.409 m². ‘Wij zien helaas ook een leegloop van handelspanden in onze mooie stad. We moeten bijvoorbeeld met lede ogen toezien hoe kwalitatieve winkels verdwijnen uit de Smedenstraat. Nochtans heeft deze historische poortstraat alle troeven in handen en is hier een bruisende mix van handels- en horecazaken mogelijk. We roepen daarom het Brugs stadsbestuur op om, ism de centrummanager, werk te maken van kernversterking in het historisch stadscentrum én aandacht te hebben voor de kernen in onze deelgemeenten’, besluit De Vreese.

 

Out-of-the-box denken

Met deze resolutie willen we de lokale besturen vanuit Vlaanderen steunen om de leegstand tegen te gaan, de buurt op te waarderen en de dynamiek en gezelligheid te versterken door een goede wisselwerking tussen handel, diensten en bedrijvigheid. Een geïntegreerde aanpak op verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen is nodig om de ruimte slim, kwaliteitsvol en efficiënt in te richten. Een vergunningsbeleid moet dan ook voldoende wendbaar zijn om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en economische noden.

‘We moeten steeds vernieuwend zijn en creatief omspringen met de trends en de ontwikkelingen. Door over de verschillende beleidsniveaus heen out-of-the-box te denken, drempels weg te werken, experimentele projecten op te zetten en ervaringen te delen kunnen we de lokale handel en horeca opwaarderen en de kernen een nieuwe dynamiek geven.’ Aldus De Vreese ‘De technologische ontwikkelingen gaan razend snel en het gedrag van de consument wordt daardoor bepaald.  Daarom willen we de lokale handelaars blijvend ondersteunen om in te zetten op digitalisering, online aanwezigheid, e-commerce en fygitaal (fysiek – digitaal) verkopen. En de bal voor kernversterking ligt ook in het kamp van de burger. We moeten de Vlamingen zo blijvend aanmoedigen om lokaal te winkelen en te consumeren.’

De resolutie (zie bijlage) werd in het Vlaams Parlement ingediend door Maaike De Vreese, Rita Moors en Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne en Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Maurits Vande Reyde (Open VLD)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is