De politie onderschept regelmatig transmigranten die op doorreis zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Denk maar aan transmigranten die in vrachtwagens klimmen of zich schuilhouden in de buurt van onze havens. Uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman bij de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) opvroeg blijkt dat 3.458 transmigranten op die manier zijn onderschept in het jaar 2021. 

Geen duidelijk overzicht

Het effectieve aantal ligt hoger aangezien de politiediensten niet altijd een administratief verslag opmaakten omwille van de geldende coronamaatregelen. Hierdoor is er geen duidelijk overzicht van personen die illegaal op ons grondgebied verblijven en worden ook hun gegevens niet bijgehouden. “We hebben zelfs geen vingerafdrukken wanneer ze een misdaad begaan. Op die manier wordt de opsporing wel heel erg moeilijk”, zegt Roggeman. “De problematiek blijft maar aanslepen en de lokale politie zit op sommige plekken met de handen in het haar. We vragen een duidelijk plan.”

West-Vlaanderen meest getroffen provincie

“De jaarcijfers tonen nogmaals aan dat West-Vlaanderen de meest getroffen provincie is door de problematiek van illegale transmigranten,” merkt Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese op. “Meer dan de helft van alle transmigranten wordt aangetroffen in onze kustprovincie en meer dan een derde werd opgepakt in Zeebrugge. Dat zijn hallucinante cijfers.” 

De problematiek werd al meermaals aangekaart maar het blijft dweilen met de kraan open. “De aanhoudende problematische situatie zorgt in Zeebrugge al een ganse tijd voor onrust en een onveiligheidsgevoel voor onze inwoners én financiële schade voor onze havenbedrijven”, zegt De Vreese.

Vrijwillige aanpak werkt niet

Om transmigranten actief te overtuigen om vrijwillig naar hun land terug te keren, versterkte voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) de zogenaamde ‘outreachteams’ tot negen personeelsleden. Zij informeren de onderschepte transmigranten over de mogelijkheden om terug te keren naar hun land van herkomst. De resultaten laten te wensen over: in 2021 keerden slechts 14 personen zo terug naar hun land van herkomst. 

Die vrijwillige aanpak haalt niets uit, vindt Roggeman: “Een beleid waarbij slechts weinig transmigranten kunnen overtuigd worden om vrijwillig terug te keren, waarvan nog het grootste deel met een premie, is niet efficiënt. Spijtig genoeg heeft kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) verklaard dezelfde weg te bewandelen als haar voorganger, terwijl we hebben nood aan een echte aanklampende aanpak en een dwingend terugkeerbeleid voor personen die illegaal op ons grondgebied verblijven.”