Vlaanderen start lessen Nederlands in herkomstland migranten

Door Ben Weyts, Maaike De Vreese op 5 januari 2024

Minister van Onderwijs Ben Weyts zet de nodige stappen om nieuwkomers via afstandsonderwijs vanuit hun land van herkomst Nederlands (NT2) te laten volgen. “Jaarlijks komen er duizenden migranten binnen, vooral via gezinshereniging. Fijn vinden we dat zeker niet maar die mensen hebben daar door de federale wetgeving recht op. Maar als die binnenkomen zonder kennis van het Nederlands, zijn ze een vogel voor de kat”, klinkt het. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en migratie- en inburgeringsexperte Maaike De Vreese is dit een zeer belangrijke stap: “Het inburgeringstraject starten we zo vóór men in Vlaanderen toekomt. Nederlands is cruciaal om hier een job te vinden en een sociaal netwerk uit te bouwen. Ik ben trouwens vragende partij om nog een stap verder te gaan en die inspanning om een inburgeringstraject te volgen in het land van herkomst verplicht te maken.”

Nieuwkomers in Vlaanderen kunnen een cursus ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) volgen. In bepaalde gevallen is dat verplicht, zoals wanneer nieuwkomers een attest van inburgering willen behalen of als ze bij de VDAB een traject naar werk volgen. Ze moeten zich dan inschrijven aan een Centrum voor Volwassenonderwijs of bij een universitair talencentrum, waar ze aan hun cursus kunnen starten. Op het einde volgt een trajectevaluatie en een gestandaardiseerde test, die naar de kennis van het Nederlands peilt. Tot nu toe konden de NT2-cursisten zich pas inschrijven voor deze cursus wanneer ze konden aantonen dat ze een woonplaats in ons land hadden.

Cursus Nederlands vanuit het buitenland

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt het nu voor alle toekomstige nieuwkomers mogelijk om al in hun eigen land van herkomst te starten met de cursus Nederlands als tweede taal (NT2). Elke kandidaat die een aanvraag tot wettelijk verblijf voor lange duur heeft ingediend, zal via afstandsonderwijs kunnen starten met taalverwering Nederlands, nog voor het eigenlijke vertrek naar Vlaanderen. De cursisten worden voortaan vrijgesteld van de verplichting om al een woonplaats in Vlaanderen te hebben.

Later verplichten?

“Zo kunnen toekomstige inburgeraars sneller aan hun inburgering beginnen. Na aankomst in Vlaanderen kunnen ze – als ze hier al klaar voor zouden zijn – meteen hun NT2-test afleggen bij het CVO waar ze de afstandslessen volgden. Hun integratie kan dan echt een vliegende start krijgen. De weg naar een job, een opleiding en naar integratie in onze Vlaamse samenleving zal voor deze nieuwkomers beduidend sneller kunnen gaan”, vertelt De Vreese. “Momenteel kunnen inburgeraars niet verplicht worden om een cursus te volgen en een test af te leggen als voorwaarde om toegang te krijgen tot het grondgebied, dat zijn immers federale bevoegdheden.  Maar op deze manier treffen we ook alle voorbereidingen om in de volgende legislatuur verplichte inburgerings- en taaltesten in het land van herkomst te realiseren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is