De verstrengde regelgeving komt er naar aanleiding van de visafraude vanuit Turkije begin 2023. In februari 2023 schorste het Belgische consulaat in Istanboel de aflevering van visa economische migratie wegens vermoedens van oneigenlijke economische migratie. Deze dossiers werden toen bijkomend gescreend en leidde tot de intrekking van een aantal toelatingen. “Ik ben tevreden dat de Vlaamse Regering nu ook stappen neemt om de controle en naleving van de regels te verstrengen. Hierdoor kunnen we fraude en misbruik maximaal uitsluiten”, aldus De Vreese.

Eerst in Vlaamse arbeidsreserve zoeken

Vlaanderen versterkt het zogenaamde ‘concentrische model’ van arbeidsbemiddeling. In de eerste plaats wordt sterker de nadruk gelegd op het activeren van de interne arbeidsreserve in Vlaanderen. Vervolgens activeren we werkzoekenden uit de ons omliggende regio’s en andere EU-landen. Als sluitstuk doen we beroep op arbeidsmigratie van buiten de EU voor hooggeschoolden en voor een dynamische lijst van middengeschoolde knelpuntberoepen die regelmatig aangepast wordt aan nieuwe evoluties en knelpunten op onze arbeidsmarkt. 

Inspanningen om dicht bij huis aan te werven

Vanaf mei 2024 zullen werkgevers eerst grondiger moeten zoeken naar potentiële werknemers dicht bij huis. Vooraleer beroep te kunnen doen op kandidaten van buiten de EU voor een ruimere lijst met ook midden- en laaggeschoolde knelpuntberoepen moet een werkgever eerst aantonen de nodige inspanningen te hebben geleverd om dichter bij huis aan te werven. Voor deze knelpuntberoepen kan pas na een actieve bemiddeling door de VDAB van minstens 9 weken ook worden gezocht naar kandidaten van buiten de EU. Voor functies die niet voorkomen op deze uitgebreide lijst van knelpuntberoepen is migratie van buiten de EU vanaf 1 mei 2024 niet langer mogelijk.

Strengere controle en naleving

De toelating tot arbeid kan vanaf mei 2024 ook geweigerd worden voor bedrijven met beperkte activiteit, bedrijven met sociale en/of fiscale schulden of bij pas opgestarte bedrijven indien er aanwijzingen zijn dat frauduleuze constructies worden opgezet. Dat garandeert de naleving van de voorwaarden over tewerkstelling en de regels inzake arbeidsbemiddeling in kader van economische migratie. “Als we het draagvlak voor arbeidsmigratie willen behouden moeten we inzetten op positieve en selectieve migratie. Voor de N-VA moet dat samengaan met het stopzetten van de negatieve, illegale en ongecontroleerde migratie én een activerend beleid ten aanzien van onze eigen inactieven”, besluit De Vreese.