“We moeten absoluut vermijden dat er misbruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten of dat de procedure voor arbeidsmigratie wordt misbruikt om de wetgeving op de gezinshereniging te omzeilen. Uit de hoorzitting werd het snel duidelijk dat we alles onder de loep moeten nemen: de procedures, de regelgeving en de samenwerking tussen de diensten. Een externe doorlichting van het Rekenhof is dus meer dan gerechtvaardigd. Er moet uitgezocht worden wat er precies aan de hand is en hoe we naar de toekomst toe de risico’s op fraude en misbruik kunnen vermijden”, zegt Maaike De Vreese.

Misbruik en fraude maximaal uitsluiten

De motie wordt mee ingediend door meerderheidspartijen cd&v en Open Vld én oppositiepartijen Vooruit en Groen. “We moeten dus alles op alles zetten om de samenwerking tussen de diensten te optimaliseren en moderniseren. Daarnaast moeten we onderzoeken hoe de samenwerking tussen politionele diensten en de Vlaamse Sociale Inspectie kan versterkt worden”, klinkt het bij cd&v. “Een doelgerichte arbeidsmigratie is een van de middelen om die krapte op te vangen. Maar dan is het wel cruciaal dat we misbruik en fraude bij het toekennen van arbeidskaarten maximaal uitsluiten”, zegt men bij Open Vld.

Maatschappelijk draagvlak economische migratie in stand houden

Ook oppositiepartijen Groen en Vooruit ondertekenden en ondersteunen deze motie. “In Vlaanderen mogen we geen malafide praktijken tolereren. Enkel door dit probleem grondig aan te pakken kan het maatschappelijk draagvlak voor economische migratie in stand worden gehouden en kunnen we de uitbuiting van werknemers vermijden. Dit onderzoek zal ons als parlement toelaten om de knelpunten vast te stellen, ze aan te pakken en zo het vertrouwen te herstellen.”