“Vermijd schade door transmigranten en zet 100% in op de veiligheid in Zeebrugge”

Door Maaike De Vreese op 17 juni 2020

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) dringt aan op een structurele en gecoördineerde aanpak van mensensmokkel en transmigratie in Zeebrugge. Naar aanleiding van de communicatie van Brugs burgemeester De fauw tot het opzetten van een schadefonds voor wie slachtoffer is van vandalisme gepleegd door transmigranten, vraagt De Vreese de CD&V daad bij het woord te voegen. Dit door zowel lokaal als federaal er alles aan te doen om schade die door transmigranten wordt aangericht te vermijden. De schade gaat van het opsnijden van hekkens op autosnelwegparkings tot vernielde autoruiten en opengebroken tuinhuisjes. “De veroorzaakte schade toont aan dat we een versnelling hoger moeten schakelen in het bestrijden van mensensmokkel en transmigratie. Niet enkel onze transportbedrijven, onze haven , de snelwegparkings maar ook onze inwoners lopen schade. De veiligheid van de inwoners van Zeebrugge moet voorop staan. Ik roep burgemeester De Fauw, CD&V-Kamerlid Demon en de voltallige CD&V op om ons wetsvoorstel, om inklimming in vrachtwagens door transmigranten strafbaar te stellen, mee goed te keuren”, zegt De Vreese.

Door de problematiek van de transmigranten ondervinden inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege nu al jaren hinder. Uit de camera-analyses en dagelijkse bevindingen van de Brugse politie blijkt dat van alle gepleegde criminaliteit in Zeebrugge zowat drie vierde toe te schrijven is aan transmigranten. Volgens De Vreese moet er daarom dringend een structurele, gecoördineerde aanpak komen om mensenmokkel en transmigratie aan te pakken. ‘Een schadefonds vergoedt de financiële schade die geleden wordt door de inwoners maar pakt het probleem op zich niet aan. Ik roep de burgemeester op alles op alles te zetten om de schade in de eerste plaats te vermijden door 100% in te zetten op de veiligheid in Zeebrugge.’ Aldus De Vreese, ‘de aanwezigheid van transmigranten in Zeebrugge moeten we ontraden door in te zetten op meer controles en een versterkte samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken. We moeten het sterke signaal geven dat Zeebrugge niet de plaats is om de oversteek naar de UK te maken.’

Het binnendringen in de haven is, op initiatief van N-VA, reeds sinds midden juni 2016 strafbaar. De N-VA wil daarom het ontradingseffect nog versterken en politie en justitie meer mogelijkheden en slagkracht geven in de strijd tegen de illegale transmigratie, door ook de inklimming in vrachtwagens buiten het havengebied strafbaar te stellen. N-VA heeft daarvoor een wetsvoorstel klaarliggen. “Ik roep burgemeester De fauw en zijn partij op om consequent te zijn en ons wetsvoorstel te steunen om inklimming in vrachtwagens strafbaar te maken”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is