“Snel duidelijkheid nodig over realisatie gesloten centrum Jabbeke”

Door Maaike De Vreese op 23 augustus 2022

Het nieuwe gesloten centrum voor illegalen in Jabbeke zal ten vroegste na 2026  worden gerealiseerd. Dat blijkt uit het antwoord van de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel op een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). Er werd voorlopig 25,2 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van het gesloten centrum, maar de concrete begin- en einddatum zijn nog verre van bekend. “Het Masterplan Gesloten Centra van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is meer dan vijf jaar oud. Er zijn al genoeg jaren verloren gegaan. Het is hoog tijd om duidelijkheid te scheppen over de effectieve bouw van het gesloten centrum te Jabbeke”, zeggen Kamerlid Tomas Roggeman en Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

In februari 2022 werd bekend dat het gesloten terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers De Refuge in Brugge verhuist naar een terrein nabij de E40-afslag richting Oostende in Jabbeke. De Refuge gaat na 25 jaar weg uit het geklasseerde gebouw langs de N31 omdat het sterk verouderd is. Er werd besloten om een nieuw gesloten centrum in Jabbeke te bouwen.

In het geïntegreerd terugkeerinfrastructuurplan is hiervoor 23,7 miljoen euro uitgetrokken en 1,5 miljoen euro voor de aankoop van de grond. Ondertussen is bekend dat het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) bereid is om het wegstation en de aanpalende gronden langs de E40 in Jabbeke te verkopen aan de Regie der Gebouwen. Maar terwijl er reeds duidelijkheid is over de startdatum van de bouw van het bijkomend centrum in Steenokkerzeel in september 2024, is het nog steeds onduidelijk wanneer de toekomstige gesloten centra van Jumet, Zandvliet en Jabbeke effectief zullen worden gebouwd. De projecten voor die centra zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan van de Regie der Gebouwen voor de periode na 2026. “Het is nog steeds onduidelijk wanneer de effectieve bouw van de nieuwe centra begint. West-Vlaanderen is de meest getroffen provincie door de problematiek van de illegale transmigranten. De plannen voor de bouw van het centrum te Jabbeke moeten dus snel worden geconcretiseerd. Bovendien is het ook belangrijk voor de vele medewerkers van het gesloten centrum in Brugge om een concrete timing en toekomstperspectief  te krijgen”, besluit De Vreese.

 

Lees het volledige artikel van de Krant van West-Vlaanderen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is