Reactie incident Brugse gemeenteraad problematiek transmigranten Zeebrugge

Door Maaike De Vreese op 1 juli 2020

Gisteren was er een incident in de gemeenteraad mbt de problematiek van de transmigranten in Zeebrugge. Ik wil hier als waarnemend voorzitter van de lokale N-VA afdeling en betrokken parlementslid maar voornamelijk als expert migratie met 12 jaar ervaring zowel op het terrein als op beleidsvlak, duidelijk op reageren.

De gemoederen liepen hoog op tijdens het debat over een schadefonds voor schade veroorzaakt door transmigranten in Zeebrugge. Niet over het schadefonds zelf maar over de algemene aanpak van transmigratieproblematiek in Zeebrugge. Met als te betreuren apotheose het persoonlijk verwijt van de burgemeester richting één van onze fractieleden Nele Caus van een ‘ander mensbeeld’ en een sneer naar de opvoeding van haar kinderen. Scherp debatteren over de inhoud moet kunnen maar laten we de Brugse cultuur om in de gemeenteraad beleefd te debatteren zonder persoonlijke sneren absoluut behouden.

Ik wil daarom ons standpunt verduidelijken. De problematiek van de transmigranten die kost wat kost het Verenigd Koninkrijk willen bereiken, sleept al jaren aan en is zeer complex. Het is een emotioneel beladen kwestie omdat het om mensen gaat. En juist daarom is het zo belangrijk om hierover een open discussie te houden.
De lijn dat het verbieden van voedselbedelingen (bed, bad, brood) aan transmigranten in Zeebrugge onmenselijk zou zijn en het organiseren van extra politiecontroles ‘razzia’s’ wil ik hiermee tegenspreken. Zeebrugge, als havenstad met een directe verbinding met de UK is een aantrekkingspool voor illegale migranten die weigeren asiel aan te vragen en kost wat kost de UK willen bereiken. Ze gaan hiervoor zeer ver en zetten hun eigen leven en dat van anderen op het spel. De voorbeelden zijn talrijk: recent moesten nog 18 transmigranten gered worden op een bootje voor onze kust. 3 van hen waren kritiek en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden.
Een duidelijk ontradende boodschap geven in Zeebrugge is dus noodzakelijk. Dit door in te zetten op een nauwe samenwerking met de migratiediensten, de lokale en federale politie en het parket. Deze samenwerking (en het is een belediging aan onze politiediensten om de controles ‘razzia’s te noemen) en aanpak moet levens redden én de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Zeebrugge herstellen.

De bevoegde parketmagistraat waarschuwt in een reactie na de incidenten met de 18 transmigranten: ‘Je hoeft niet helderziende te zijn om te stellen dat het risico reëel is dat er doden gaan vallen’.
Laten we dat dus absoluut proberen te vermijden en de strijd tegen mensensmokkel echte prioriteit geven. Laten we niet wachten tot er opnieuw doden vallen.
Dat is de boodschap en aanpak waar wij als N-VA Brugge achterstaan.

Lees het volledige artikel "Brugse gemeenteraad geeft fiat voor Zeebrugs schadefonds na misdrijven van transmigranten" in de Krant van West-Vlaanderen via deze link 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is