Nog geen derde van leegstandsfonds benut in 2021

Door Maaike De Vreese op 12 juli 2022

In 2021 werd slechts 2,84 van de 10 miljoen euro gebruikt uit het investeringsfonds voor handelskernversterking  om leegstaande handelspanden aan te kopen en/of te transformeren. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Vlaams minister van Economie Jo Brouns. “Eén op de tien winkelpanden in Vlaanderen staat leeg en één op de vijf winkels is de laatste tien jaar verdwenen. De problematiek blijft zorgwekkend, daarom is het enorm belangrijk dat we de lokale besturen nogmaals sensibiliseren over dit fonds. Daarnaast moeten we erover waken dat het fonds effectief het verschil maakt en resultaten boekt in onze Vlaamse stads- en gemeentekernen. We moeten het fonds goed evalueren en ook durven nadenken om een conditionaliteitsclausule in te voeren”, zegt De Vreese.

Begin vorig jaar werd de resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen voor een kernversterkend handelsbeleid kamerbreed goedgekeurd. De volksvertegenwoordigers spoorden de Vlaamse Regering aan om naast een winkelshift, een wendbaar vergunningsbeleid, een aangepast regelgevend kader ook een sterk flankerend beleid te realiseren om meer experimentele projecten mogelijk te maken. In die resolutie stond ook de specifieke vraag om een financieringslijn of fonds aan de lokale besturen aan te bieden voor de aankoop en/of transformatie van handelspanden.

Out-of-the-box

De Vlaamse Regering gaf gevolg aan die oproep en creëerde een investeringsfonds van 10 miljoen euro. Via de projectoproep kunnen gemeenten subsidies aanvragen. De verworven panden kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld winkelconcepten uit te testen, om starters een kans te geven om een zaak op te starten, om tijdelijke ruimtes in te richten als opslagplaats of afhaalpunt of panden om te vormen tot moderne werkplekken voor kleine kmo's of horecazaken.

In 2021 werden 10 van de 11 aanvragen goedgekeurd. In 2022 zijn er momenteel 6 dossiers ingediend, waarvan er reeds 3 van zijn goedgekeurd. De subsidie dekt 30% van de aankoop- en/of transformatiekostprijs met een maximum van 500.000 euro per project en per gemeente.  Uit de cijfers blijkt dat het fonds nog niet echt aanslaat. De oproep loopt sinds 1 april 2021 tot 1 december 2022. Dat bleek uit het antwoord van minister Jo Brouns vandaag (7/07) in de commissie Economie in het Vlaams Parlement. “Het zou jammer zijn dat deze middelen niet ten volle zouden worden benut, daarom moeten we de lokale besturen nogmaals aanschrijven over deze oproep”, zegt De Vreese.

Ten slotte pleit De Vreese dat de lokale projecten de vooropgestelde doelstellingen moeten behalen en dus leegstand effectief tegen gaan en kernen laten bruisen. “Er worden heel wat budget uitgetrokken voor dit fonds. We moeten de projecten goed evalueren en ervoor zorgen dat de middelen effectief worden gebruikt om effectief leegstand tegen te gaan en onze kernen bedrijviger maken. Daarom moeten we onderzoeken hoe we eventueel een conditionaliteitsclausule kunnen invoeren voor (toekomstige) projecten”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is