“Nieuw asielcentrum Jabbeke is slecht idee”

Door Maaike De Vreese op 29 oktober 2022

De federale regering heeft eenzijdig beslist om een open asielcentrum voor 200 asielzoekers te openen in Jabbeke. Dat staat in schril contrast met de beloftes die er gemaakt zijn tussen toenmalig CD&V-Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) en de CD&V-burgemeester van Jabbeke. “CD&V-Staatssecretaris de Moor breekt de beloftes met de burgemeester van haar eigen partij zonder enige dialoog. Een open asielcentrum in Jabbeke is geen goed idee. Jabbeke draagt al genoeg gevolgen van illegale transmigratie en krijgt bovendien een gesloten centrum op zijn grondgebied. Hier is geen draagvlak voor, Jabbeke doet al zijn deel”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) en fractieleider Geert Orbie van de lokale N-VA-afdeling.

In het voorjaar werd bekend dat er in Jabbeke, ter vervanging van de Refuge in Brugge, een gesloten centrum komt. CD&V-burgemeester Casteleyn kreeg door overleg met voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de garantie dat hij in wederdienst de terreinen en gebouwen waar vroeger de Civiele Bescherming was gehuisvest, kon aankopen. Nu werd echter op deze belofte terug gekomen en komt er een open opvangcentrum.

“To add insult to injury beslist Vivaldi nu om net op die site van de Regie der Gebouwen een asielcentrum te openen. Blijkbaar was de belofte van Mahdi niet gedekt door de federale regering. Daarnaast moest de burgemeester deze keer het nieuws op de dag zelf vernemen via het kabinet van zijn partijgenote CD&V-staatssecretaris Nicole de Moor. Van overleg is er dus geen sprake. De manier waarop de lokale autoriteiten door de nationale CD&V-potentaten worden behandeld is ongezien”, zegt Geert Orbie, fractieleider N-VA Jabbeke. “We stellen ons trouwens ook grote vragen bij de geschiktheid van de gebouwen om mensen – voornamelijk vrouwen en kinderen - op te vangen.”

Volgens Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA), die in het verleden de bevoegde staatssecretaris reeds ondervroeg over de komst van een nieuw gesloten centrum in Jabbeke, breekt De Moor ook de belofte uit het regeerakkoord. “Bij het openen van nieuwe opvangcentra zou er in dialoog worden getreden met het lokaal bestuur en de lokale overheid. Dit is allesbehalve het geval voor Jabbeke. De Moor houdt zich zelfs niet aan haar eigen regeerakkoord”, aldus Roggeman.

“Dit is een compleet verkeerde beslissing. West-Vlaanderen is de hardst getroffen provincie door de problematiek van transmigratie. De locatie van het nieuwe centrum, op wandelafstand van de één van de meest gebruikte snelwegparkings om in te klimmen in vrachtwagens belooft niet veel goeds: asielzoekers zitten vlakbij om na een negatieve beslissing in hun procedure in te klimmen in vrachtwagens, het wordt voor de politie extra moeilijk om tijdens interventies te weten of het om asielzoekers of transmigranten gaat die op en rond de parking rondlopen, het is een extra reden voor smokkelaars om daar rond te hangen. Dat laatste zag de lokale politie Westkust ook bij het kamp in Koksijde vlakbij de Franse grens en dus de kampen van Calais en Duinkerke.” waarschuwt De Vreese.

Uit de voorlopige cijfers van dit jaar zijn er reeds 687 gevallen geregistreerd in West-Vlaanderen waarbij transmigranten in vrachtwagens zijn binnengedrongen. De problematiek is dus springlevend en de snelwegparking van Jabbeke heeft vaak last van deze incidenten. De Vreese heeft in deze legislatuur meermaals aangedrongen bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken om te investeren in de beveiliging en bewaking van onze snelwegparkings.

Daarom werd er beslist om – in de vorm van een publiek-private samenwerking met de concessiehouder – een volledige heraanleg te doen van de parking in Jabbeke. Er komt een betalende parking met een stevig hekwerk die voorzien is van een alarmsysteem. “Deze federale regering blijft dweilen met de kraan open maar moet daarentegen dringend inzetten op een Australisch asielmodel, ontrading, korte asielprocedures en een dwingend terugkeerbeleid.”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is