N-VA-voorstel over inklimming weggestemd: “Houding meerderheid volstrekt onbegrijpelijk”

Door Maaike De Vreese op 23 april 2021

Deze week nog vroeg de N-VA in de Kamer de stemming over het wetsvoorstel om inklimming, binnendringen in een voertuig, vaartuig of wagon strafbaar te maken. Hoewel de problematiek van inklimming in het verleden door verschillende meerderheidspartijen werd erkend, stemde de meerderheid het N-VA-wetsvoorstel weg. “Dit voorstel had een ontradingseffect voor illegale transmigranten kunnen creëren en politie en justitie meer slagkracht kunnen geven in de strijd tegen mensensmokkel”, zeggen Kamerlid Christoph D’Haese en Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Nadat het N-VA-wetsvoorstel om inklimming strafbaar te maken al zesmaal was besproken, werd het woensdag gestemd in de commissie. Hoewel de problematiek van inklimming in het verleden door verschillende meerderheidspartijen werd erkend, stemde de voltallige meerderheid het wetsvoorstel weg. Nochtans beloofde minister van Justitie Van Quickenborne om inklimming ook op snelwegparkings strafbaar te maken. Open VLD diende eerder een inhoudelijk quasi identiek wetsvoorstel in, maar heeft blijkbaar niet de moed om dit effectief in praktijk te brengen. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden: helaas niet voor het eerst het leidmotief van deze regering.

Gemiste kans

D’Haese en De Vreese betreuren de gemiste kans. “Dit voorstel had een ontradingseffect kunnen creëren en politie en justitie meer slagkracht kunnen geven in de strijd tegen mensensmokkel. De houding van CD&V en Open VLD hierin - zeker na hun eerdere pleidooien voor bestraffing en ontrading - is volstrekt onbegrijpelijk, gelet op de toenemende onveiligheid, de toegebrachte schade aan de transporteconomie en het potentieel grote risico op menselijke drama's”, aldus D’Haese.

“Vooral in West-Vlaanderen en zeker in de haven van Zeebrugge dragen we de gevolgen van de illegale migratie richting de UK. Vandaag nog werden 18 Eritreeërs in trailers in de haven van Zeebrugge aangetroffen. Hoewel de Brugse Kamerleden van CD&V en Open VLD zeggen deze problematiek te willen aanpakken, worden de concrete voorstellen in het parlement weggestemd”, besluit De Vreese.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is