“Het Deense migratiemodel wérkt, in tegenstelling tot het passieve beleid dat we in België kennen. Daarom komen we hier vandaag luisteren naar hoe zij die succesvolle recepten omzetten naar de praktijk”, duidt Kamerlid en voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. Denemarken wordt vandaag geleid door een linkse, socialistische meerderheid die bij zijn aantreden meteen koers zette naar een streng migratie- en integratiebeleid. Voormalig minister Tesfaye verklaarde eerder dat het huidig Europees asielsysteem niet te verdedigen valt en in de kaarten speelt van mensensmokkelaars.

Australisch model

“Dat klopt. De Denen hebben begrepen dat we er eerst en vooral voor moeten zorgen dat het illegale migratiecircuit zo snel mogelijk opdroogt”, voegt Europees Parlementslid Assita Kanko toe. ”Daarom pleit de N-VA voor het invoeren van een gelijkaardig systeem, het Australisch model.”

Opvang in regio van herkomst

Dat migratiemodel houdt in dat de gammele bootjes die aankomen in de EU, automatisch in veiligheid worden gebracht buiten de grenzen. Wie illegaal het land probeert te bereiken, krijgt wel een jarenlang verblijfsverbod. Daarnaast kiest dat model voor een betere opvang in de regio van herkomst.

Inburgering loont

De Denen hebben al heel wat controverse veroorzaakt in het wereldnieuws met hun beleid. “We zijn niet mee in alle keuzes die de Denen maken, maar ze beseffen tenminste wel dat de taal leren, de wetten respecteren en het staatsburgerschap dragen essentieel is als je wil deelnemen aan een maatschappij. Dat in schril contrast met Brussel, waar er nog steeds geen sprake is van verplichte inburgering. Ter illustratie, dat bestaat in Vlaanderen al 18 jaar”, zegt Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese.