N-VA-congres biedt antwoord op West-Vlaamse uitdagingen

Door Maaike De Vreese op 15 mei 2023
Sander Loones, Maaike De Vreese en veel partijleden van N-VA West-Vlaanderen

Afgelopen weekend vond in Antwerp Expo het grootste partijcongres van Vlaanderen plaats, met ook twee West-Vlaamse congresvoorzitters en honderden West-Vlamingen in de zaal. “En de congrestekst kleurt ook duidelijk West-Vlaams”, benadrukken Kamerlid Sander Loones en Vlaams parlementslid Maaike De Vreese, naast Theo Francken, Anneleen Van Bossuyt en Steven Vandeput themavoorzitters van het congres. “Dit land moet meer op z’n West-Vlaams bestuurd worden. Meer werken, meer gezond verstand, minder betutteling.”
 

Ongeveer 3.000 N-VA leden bespraken in verschillende commissievergaderingen de 2.000 amendementen die de voorbije weken werden ingediend op de congresteksten. Zondag werden die teksten unaniem goedgekeurd. “Dit is échte ledendemocratie, op een schaal die geen enkele andere partij ons nadoet. Ook honderden West-Vlamingen waren aanwezig en dat merk je aan het resultaat”, vatten Loones en De Vreese samen.

 

Wie hard werkt, moet meer verdienen

“Wat doet de regering van Alexander De Croo? Die geeft vooral meer aan mensen die niét werken. Dat is gewoon oneerlijk. En het zorgt voor een rampzalige begroting”, becijferde Loones. Intussen zijn onze West-Vlaamse ondernemers hopeloos op zoek zijn naar arbeidskrachten. De vele openstaande vacatures geraken in West-Vlaanderen niet ingevuld. “Met deze N-VA voorstellen krijgen mensen die werken er 1.000 euro per jaar netto bij. Zij zullen de kosten voor kinderopvang ook volledig kunnen aftrekken van hun beroepsinkomsten. En ook de mensen die hard gewerkt hebben voor hun pensioen, worden meer bevoordeeld.”

“Wie niet wil werken, zal strenger worden aangepakt”, vult De Vreese aan. “De werkloosheidsuitkeringen worden tot twee jaar beperkt in de tijd. Een leefloon is niet meer mogelijk voor wie hier minder dan vijf jaar wettelijk verblijft. En we willen een limiet stellen op het aantal sociale voordelen waarop iemand met een uitkering een beroep kan doen. Vivaldi beloont zij die inactief zijn, N-VA zij die wél werken. Zo moedigen we ook iedereen aan om de stap naar een job te zetten én verkleinen we het armoederisico verder”.

 

N-VA beloont West-Vlaamse KMO’s die investeren

Daarnaast werkte de N-VA een hele reeks voorstellen uit om terug die mensen te belonen die effectief ondernemen, investeren en risico nemen. Maaike De Vreese: ‘Het hart van onze provincie, dat zijn de vele kmo’s. Maar zij krijgen te veel Belgische en Europese regels op hun nek waardoor hun groei en ontwikkeling wordt afgeremd. Dit bovenop een gigantische energiefactuur en een loonkost die stukken hoger is dan in de buurlanden. Met onze congresvoorstellen maken we daar komaf mee. Kmo’s en ondernemingen krijgen opnieuw een omgeving waarin ze vooruit kunnen’.

 

Landbouwers verdienen een eerlijke prijs

Ook landbouw was een belangrijk thema tijdens het N-VA-congres. “Het hart van de Vlaamse landbouw ligt in onze provincie. De eerste opdracht van onze land- en tuinbouwers is en blijft de productie van voedsel”, merkt Maaike De Vreese op. “Maar onze landbouwers hebben het moeilijk om het hoofd economisch boven het water te houden. Onze West-Vlaamse land- en tuinbouwers moeten opnieuw een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. Het N-VA congres vraagt Vlaanderen om ook de Europese Commissie op haar falen te wijzen. De onderhandelingspositie van de landbouwer in de keten moet veel sterker.”

 

West-Vlaamse kustlijn beschermen

De goedgekeurde congrestekst wil tenslotte ook een antwoord bieden op de klimaatverandering die ook West-Vlaanderen treft. “Wij zijn dé water-provincie van Vlaanderen. Tegelijk houden we van water. Het is levensnoodzakelijk voor onze landbouw, en met de zee ook voor ons toerisme”, geeft Sander Loones aan. “Maar we worden tegelijk ook bedreigd door het water, daarom willen we onze kustlijn verder verstevigen en beschermen tegen het stijgende zeewater. In onze provincie moeten bufferzones maximaal water opvangen. Alle onbevaarbare waterlopen moeten zo snel mogelijk professioneel en democratisch worden beheerd door waterschappen met focus op ecologie, economie en waterveiligheid”, besluit Sander Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is