N-VA Brugge dringt aan op snelle renovatie van Brugse atletiekpiste

Door Maaike De Vreese op 24 april 2023
Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese en fractievoorzitter Geert Van Tieghem in de startblokken

N-VA Brugge roept het Brugs stadsbestuur op om snel werk te maken van de vernieuwing van de Brugse atletiekpiste. Dankzij Vlaams Minister van Sport Ben Weyts kunnen geïnteresseerde sportaanbieders sinds januari 2023 in een groepsaankoop stappen voor de nieuwbouw en renovatie van atletiekpistes. Stad Brugge heeft zich - na de oproep van N-VA Brugge vorig jaar -  ingetekend en inmiddels is de aanbesteding voor de Brugse atletiekpiste uitgeschreven. Om vooruitgang te maken in het dossier, moet de stad wel de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen goedkeuren en de nodige voorbereidingen treffen.  “Dankzij minister Weyts komen er middelen vrij om de Brugse atletiekpiste te renoveren. Het Brugse stadsbestuur mag absoluut niet talmen in dit dossier. Ze moet dringend de nodige stappen nemen, zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen aan de vernieuwing van onze piste”,  zeggen volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-lijsttrekker Maaike De Vreese en fractievoorzitter Geert Van Tieghem.

Vorig jaar kondigde minister Weyts – in het kader van het investeringsplan Sportspurt - een nieuwe investeringsgolf van 15 miljoen euro aan die specifiek gericht is op de nieuwbouw en de renovatie van atletiekpistes. Dankzij Sportspurt kunnen geïnteresseerde sportaanbieders in een groepsaankoop stappen door middel van raamovereenkomsten voor sportinfrastructuur. Met de specifieke (sub)oproep voor atletiekpistes voorziet Vlaanderen een financiële bijdrage van 60 % van de investeringskost. De hoge kost van een atletiekpiste is vaak een te hoge drempel voor lokale besturen of atletiekclubs om te investeren. Deze nieuwe groepsaankoop slaat dus twee vliegen in één klap. De investeringskost wordt fundamenteel gedrukt en de nodige kwaliteitsnormen om een atletiekpiste te renoveren of nieuw aan te leggen zijn gegarandeerd. Sinds begin 2023 kan er op deze subsidieaanvraag worden ingetekend en dit tot 30 juni 2023.

In juli 2022 riepen Maaike De Vreese en Geert Van Tieghem het stadsbestuur op om het aanvraagdossier klaar te stomen. Inmiddels is de aanbesteding reeds uitgeschreven (en hebben twee leveranciers zich ingetekend). Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Sport Vlaanderen en Stad Brugge voor de cofinanciering. Die ligt momenteel bij de stad. “Het stadsbestuur mag niet talmen in dit dossier. De bal ligt nu in het kamp van Stad Brugge. Die moet de samenwerkingsovereenkomst zo snel mogelijk ondertekenen en de nodige juridische modaliteiten finaliseren. Enkel op die manier kunnen de werken zo snel mogelijk starten”, zegt Maaike De Vreese.

Volgens de huidige tijdslijn zou de toekenning van de opdracht aan de leverancier dit jaar kunnen gebeuren en zou de aanleg van de piste in het voorjaar of zomer van 2024 starten. “Onlangs werd bekend dat Olympic Brugge in juli 2023 het Belgisch Kampioenschap Atletiek mag organiseren, maar de piste ligt er momenteel zeer slecht bij. Dit is geen reclame voor onze stad, daarom moeten we er een erezaak van maken om piste zo snel mogelijk te renoveren. De tijd dringt, want de piste moet absoluut klaar zijn om het EK juniores in 2025 te organiseren”, besluit Geert Van Tieghem die de zaak deze avond ook aankaart op de gemeenteraad.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is