Onvoorstelbaar. Twee weken geleden hielden we nog een hoorzitting met alle betrokken Vlaamse en federale diensten. Niet één van hen maakte toen gewag van deze 1.000 extra dossiers. Ik herhaal dan ook mijn vraag: er moet een volledige doorlichting komen door het Rekenhof van diensten, procedures en wetgeving. Tot er meer duidelijkheid is, vraag ik ook om de behandeling van arbeidsvisa voor Turken in knelpuntberoepen door de Vlaamse diensten on hold te zetten”, aldus De Vreese. 

Alarmbellen veel te laat

Vlaams Minister van Werk en Economie Jo Brouns gaat akkoord met het voorstel van Maaike De Vreese om de procedure van de gecombineerde vergunning (en de Vlaamse diensten) te laten doorlichten door het Rekenhof. Uit de hoorzitting van 2 maart bleek al dat de informatie-uitwisseling tussen de Vlaamse en federale diensten stroef verloopt en dat de alarmbellen veel te laat zijn afgegaan.

1.650 Turkse namen

Nu blijkt dat naast de reeds gekende 645 Turkse dossiers de FOD Buitenlandse Zaken pas op maandag 13 maart nog eens 1.000 namen extra aan de Vlaamse diensten heeft bezorgd. Dat zijn dossiers die niet on hold staan, maar van mensen die al in dit land verblijven en werken. De Vlaamse diensten zullen nu ook een extra screening doen van deze lijst. Samen met de 654 namen zijn er nu in totaal al 1.650 namen uit Turkije. De controles van deze extra lijst zou normaal moeten afgerond zijn in de loop van volgende week. 

Grondig fout gelopen

“Er is iets grondig fout gelopen in dit dossier: de alarmbellen zijn pas op het allerlaatste moment afgegaan. Er zijn momenteel onvoldoende mechanismen in de procedure die de nodige knipperlichten laten afgaan. Aan de hand van die doorlichting door het Rekenhof moeten we de procedure grondig aanpassen. We moeten in de toekomst een systeem realiseren waar fraude en misbruik sneller worden gedetecteerd en aangepakt, vóór die werknemers in het land zijn”, aldus De Vreese.