Maaike De Vreese: “Europese nieuwkomers maximaal begeleiden naar inburgeringscursus”

Door Maaike De Vreese op 21 februari 2023, over deze onderwerpen: Inburgering
Maaike De Vreese

Naast meer dan 30.000 Oekraïense tijdelijk ontheemden, zijn er in 2022 in Vlaanderen ook bijna 42.000 andere meerderjarige nieuwkomers bijgekomen die in aanmerking komen voor inburgering. Opvallend is dat er veel Roemeense, Bulgaarse, Poolse en Spaanse nieuwkomers zijn. Die groep alleen al maakt bijna 40 procent uit van alle rechthebbende inburgeraars. “We moeten ervoor zorgen dat rechthebbende inburgeraars een inburgeringstraject volgen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ze zich optimaal integreren én in het bijzonder onze taal leren. Ik roep daarom minister Somers (Open Vld) op om maximaal in te zetten op gerichte wervingscampagnes én brugfiguren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese.

Brugfiguren 

De Vlaamse overheid zet momenteel in op wervingscampagnes om vrijwillige inburgeraars te motiveren om een traject te volgen. De Vlaamse Regering heeft 500.000 euro uitgetrokken voor de periode 2022-2023. Vorig jaar was die wervingscampagne voornamelijk gericht op Oekraïners, dit jaar moet de wervingsstrategie breder worden getrokken naar alle nieuwkomers. Uit de analyse van de communicatiestrategie bleek dat nieuwkomers het inburgeringstraject voornamelijk kennen via mond-tot-mondreclame. Daarom wil minister Somers ex-inburgeraars inzetten als ambassadeurs om anderen te overtuigen om zo’n traject te volgen. 

Rolmodellen aanspreken

De N-VA wil nog een stap verder gaan. “Dé uitdaging in 2023, naast de volledige uitrol van het nieuw inburgeringsbeleid, is EU-nieuwkomers maximaal leiden naar inburgeringscursussen. Ex-inburgeraars kunnen zeker ambassadeurs zijn, maar we moeten dit breder trekken. Want een groot deel nieuwkomers behoren nu eenmaal tot een bepaalde gemeenschap: zoals de Poolse katholieke gemeenschap of de Roemeense orthodoxe gemeenschap. We moeten dus rolmodellen in die gemeenschappen aanspreken om het inburgeringstraject in de verf te zetten. Als deze brugfiguren luidop spreken, kunnen ze heel wat mensen bereiken en overtuigen”, zegt De Vreese.

Inburgeringstraject in het land van herkomst

Arbeidsmigranten uit de EU vormden, naast de Oekraïners, opnieuw de grootste groep nieuwkomers. In 2022 waren dat er een vijfde meer dan het jaar ervoor. De Vreese brak in het parlement al verschillende malen een lans om een (deel van het) inburgeringstraject in het land van herkomst mogelijk te maken. “Vorig jaar kende vier vijfde van de ingetekende inburgeraars geen letter Nederlands. We moeten waar mogelijk, bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten of gezinshereniging, een traject aanbieden in het thuisland. Op die manier kunnen ze al op voorhand onze taal en de rechten en plichten van onze maatschappij leren in het land van herkomst. Zo kunnen ze een vliegende start maken wanneer ze in Vlaanderen komen”, besluit Maaike De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is