Maaike De Vreese en Axel Ronse bezorgd over evenementensector

Door Maaike De Vreese op 18 juli 2020

Vlaams volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Axel Ronse (N-VA) gaan in de vijfde etappe van hun ronde van West-Vlaanderen op bezoek bij een aantal spelers in de evenementensector en bij KVK te Kortrijk. “De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 juli helaas nog geen datum gegeven voor de heropstart van de evenementensector. Bij de evenementensector leeft er veel onzekerheid en dreigen ze hun najaar te verliezen. Met dit bezoek willen we kijken waar we hen kunnen helpen en een duwtje in de rug te geven”, zeggen De Vreese en Ronse.

De Vreese en Ronse bezoeken KVK Kortrijk te Heule om de vinger aan de pols te houden over de versoepeling van de maatregelen in sportsector. Met dit bezoek willen ze weten hoe het sportief gebeuren momenteel verloopt en wat de verdere toekomstige impact van de lockdown is op de leefbaarheid voor de toekomst van de sportclubs, de financiële situatie, de organisatie van toekomstige matchen, activiteiten en de gevolgen op de jeugd- en nationale werking. Daarna bezoeken ze het bedrijf Creative Rental Solutions van Lieven Tacq. Tacq organiseert in kader van het bezoek een overleg met verschillende collega’s uit de sector in zijn burelen in Bissegem. Creative Rental Solutions (CRS) is een joint-venture tussen een productiefirma die gespecialiseerd is in audiotechniek en een evenementenfirma met expertise in belichtingstechniek. Zo beschikt CRS over de nodige knowhow en meer dan zestien jaar ervaring om kwalitatieve producties te realiseren. Door de recente lockdown en covid-maatregelen staat de sector zwaar onder druk en verwacht men veel ontslagen en faillissementen. Daarnaast zullen ook Chauvet Europe (wereldspeler op het vlak van belichting en apparatuur) en Huis Van Wonterghem & Maelstede (feestzalen) bij het overleg aansluiten.  

Vanaf 1 juli kunnen evenementen terug doorgaan met 200 personen binnen en met 400 personen buiten als ze de huidige maatregelen en/of protocollen volgen. Normaliter zou vanaf 1 augustus fase 5 ingaan en zou de maximumcapaciteit worden opgetrokken naar 400 personen binnen en 800 personen buiten. Voor de organisatie van beurzen of conferenties was er helaas nog geen perspectief. De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 juli voorlopig, in licht van de stijgende coronacijfers, nog geen beslissing genomen om fase 5 uit te rollen in augustus. De Alliance Belgian Event Federations, die de federaties van de evenementsector verenigt, reageert teleurgesteld op het uitblijven van de beslissing. De federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen formuleert het scherper en stelt dat, indien evenementen niet kunnen doorgaan in augustus op grotere schaal, het de doodsteek van hun sector kan zijn. Ook Febelux, een van de koepels onder de alliantie, reageert ontevreden. Febelux heeft begin juli de Belgische staat gedagvaard. Met deze dagvaarding tracht de vakvereniging om de beurzensector opnieuw veilig aan de slag te laten gaan vanaf 1 augustus. Op 16 juli zal de Brusselse kortgedingrechter zich over de kwestie buigen.

“Het bezoek en overleg is voor ons beiden bijzonder belangrijk. We willen met deze bezoeken kort op de bal spelen en de problemen en noden beter in kaart te brengen. Zo kunnen we kijken op welke manier we de sector verder kunnen helpen”, zegt Ronse. “We kunnen het belang van de evenementensector niet onderschatten. De sector creëert heel veel werkgelegenheid en heeft een verbindende rol. Evenementen zoals concerten, trouwfeesten, buurt- en gemeentelijke feesten verbinden mensen en zorgen voor cohesie in de gemeenschap. We hopen dat er snel duidelijkheid komt, want de evenementsector dreigt anders hun najaar te verliezen”, zegt De Vreese.

 “Onze volksgezondheid komt op de eerste plaats, maar we ijveren om zo snel mogelijk een toekomstperspectief te bieden voor onze evenementensector. We moeten hen meer dan ooit ondersteunen. Kortom, met onze 100 bezoeken gaan we voor de volle 100% voor economische welvaart in West-Vlaanderen”, besluiten De Vreese en Ronse.
 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is