Kamer geeft eindelijk toestemming aan Rekenhof om arbeidsmigratieprocedure volledig door te lichten

Door Maaike De Vreese op 5 juli 2023
Foto Maaike De Vreese

Reeds eind maart werd in het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) een motie goed gekeurd om ‘de procedure van de gecombineerde werkvergunning’ door te laten lichten door het Rekenhof. “Arbeidsmigratie is geen uitsluitend Vlaamse bevoegdheid. Ook de federale Dienst Vreemdelingenzaken en de diplomatieke posten in het buitenland spelen een belangrijke rol. Daardoor moest een tweede resolutie goed gekeurd worden in de Kamer”, aldus kamerlid Theo Francken (N-VA) en Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese, “Dit is een belangrijke stap. Het Rekenhof kan nu eindelijk aan de slag gaan. We kunnen geen migratiefraude of misbruik van de procedure dulden.”

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers over het vermoeden van fraude bij de procedure om in Vlaanderen als arbeidsmigrant aan de slag te gaan via het aanvragen van een gecombineerde werkvergunning en het on hold plaatsen van 654 visa door het Belgische consulaat in Turkije en de Belgische Ambassade in Marokko organiseerde de Commissie voor Werk en Economie op 2 maart 2023 een hoorzitting. Daarbij werden de bevoegde diensten van zowel de Vlaamse als de federale overheid gehoord. Tijdens de hoorzitting kwamen onder andere de knelpunten in de procedure, de samenwerking tussen de verschillende diensten en de controle tijdens de procedure aan bod en werd de noodzaak aan een grondige doorlichting van de werking van de verschillende bevoegde diensten, alsook de procedures en de wetgeving duidelijk.

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese en Kamerlid Theo Francken duiden nog eens op de noodzaak van een externe doorlichting: “We moeten absoluut vermijden dat er misbruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten of dat de procedure voor arbeidsmigratie wordt misbruikt om de wetgeving op de gezinshereniging te omzeilen. Uit de hoorzitting werd het snel duidelijk dat we alles onder de loep moeten nemen zowel Vlaams als federaal: de procedures, de regelgeving en de samenwerking tussen de diensten. Er moet uitgezocht worden wat er precies aan de hand is en hoe we naar de toekomst toe de risico’s op fraude en misbruik kunnen vermijden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is