Jonghof in Brugge krijgt herbestemming tot prachtig kantoorruimte

Door Maaike De Vreese op 11 mei 2021

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zegt het licht op groen voor de herbestemming van Jonghof in Brugge. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 97.922,89 euro toe. “Onroerend Erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij deze standaardpremie kunnen de eigenaars met een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed  te bewaren.. Het regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, laat minister Diependaele weten. “Minister Diependaele heeft duidelijk een boontje voor het Brugse erfgoed, zo blijkt andermaal uit deze steun voor dit prachtige pand. Brugge wordt steeds mooier”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese enthousiast.

Het Jonghof in Brugge wordt herbestemd tot kantoren. Voor de restauratiewerken in 2021 is een premie van 97.922,89 euro toegekend. Het Jonghof is sinds 2017 beschermd als monument. In 2020 is een beheersplan voor de site goedgekeurd. Dat beheersplan is een draaiboek voor de komende 24 jaar waarin beschreven staat hoe de site beheerd zal worden zodat de erfgoedwaarden bewaard blijven.

Achtergrondinformatie

Op het einde van de 14de eeuw was de Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris dermate populair en steeg het ledenaantal zo hard dat men genoodzaakt was de vereniging op te splitsen. Naast het bestaande Oudhof werd verder in dezelfde Sint-Jorisstraat het Jonghof opgericht. Het filiaal werd ondergebracht in een bestaand gebouw en voorzien van alle benodigdheden en specifieke infrastructuur.

De site is een getuige van de oude schuttersgilde die een belangrijke rol speelde op historisch, politiek, sociaal en cultureel vlak in de stad Brugge.

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/82808

Het beheersplan: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1311

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is