Begroting en financiën, veiligheid en migratie, klimaat milieu en energie, onderwijs en zorg en Europa en het institutionele. Deze brede waaier aan onderwerpen wordt de komende maanden onder de loep genomen tijdens vijf denkdagen die de partij overal in Vlaanderen organiseert. Die themadagen moeten uitmonden in een tekst met 100 ideeën die de samenleving moeten verbeteren. 

100 ideeën

In mei roept de partij dan al haar leden samen voor een groot ledencongres dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 mei 2023 in Antwerpen. Daar kunnen alle leden hun zegje doen, voorstellen bespreken en amenderen. “De bedoeling is dat we daar die 100 ideeën bespreken en concretiseren, geheel in traditie van de aanbodpartij die de N-VA altijd is geweest”, zegt ondervoorzitter Steven Vandeput. 

Voorstel confederalisme ongewijzigd

Het vorige ledencongres in 2014 draaide grotendeels rond confederalisme. “Er zullen dus heel wat meer uitgewerkte voorstellen op tafel liggen, maar één ding is zeker: aan ons voorstel rond confederalisme gaan we niets wijzigen”, zegt Sander Loones, een van de trekkers van het congres.