Federaal hangmatbeleid

Volgens De Vreese trekken nog te veel Oekraïners een equivalent leefloon. “De lage tewerkstellingscijfers zijn een rechtstreeks gevolg van de Vivaldi-keuze om Oekraïense vluchtelingen daar meteen recht op te geven. De federale regering heeft ervoor gekozen tijdelijk ontheemden onmiddellijk volledige toegang te geven tot onze sociale zekerheid. Wij hebben er steeds op gewezen dat dat geen goed idee is. Geef de mensen bed, bad, brood en begeleiding. Helaas werd ons wetsvoorstel in het federale parlement weggestemd”, zegt De Vreese. “We roepen de federale regering op om te stoppen met dit hangmatbeleid en Vlaanderen en de lokale besturen om een tand bij te steken op het vlak van activering.”

Verplichte inschrijving VDAB

De invoering van de verplichte inschrijving bij VDAB zorgde vorig jaar voor een sterke stijging van het aantal inschrijvingen, al zakte dat aantal wel naar het einde van het jaar toe. “De verplichte inschrijving bij de VDAB is er gekomen op aandringen van de N-VA. Dat was een stap in de goeie richting, maar het werk is nog niet af. Zowel de inschrijvingen als de effectieve tewerkstellingscijfers moeten naar omhoog”, zegt De Vreese. Ze spoort daarom minister Brouns aan om vaart te zetten achter de registratiecijfers.

Lokale besturen

“Om aan de slag te gaan is het niet nodig te wachten tot mensen Nederlands spreken. We vragen om extra in te zetten op taallessen en taalcoaching op de werkvloer. Ook lokale besturen moeten de focus leggen op het activeren van de Oekraïners. We vragen de OCMW’s om in het kader van de geïndividualiseerde trajecten (GPMI) die ze opzetten met Oekraïners hen te begeleiden naar de VDAB. Tenslotte kunnen ze ook proactief acties nemen om mensen te activeren. Het organiseren van een lokale jobbeurs is daarbij een uitgelezen kans”, besluit De Vreese.