“53 bootmigranten onderschept in 2020 aan Vlaamse kust. Intensere aanpak nodig.”

Door Maaike De Vreese op 21 april 2021
Maaike De Vreese

In 2020 werden 53 illegale transmigranten onderschept door de politiediensten op de Noordzee. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een parlementaire vraag van Kamerlid Sander Loones. “De overtocht is levensgevaarlijk. We moeten de illegale transmigratie richting het Verenigd Koninkrijk in de kern aanpakken. Daarom roepen we de federale regering op om de structurele samenwerking op zowel beleids- als operationeel vlak met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te versterken”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese en Kamerlid Theo Francken.

Uit cijfers blijkt dat de overtocht met bootjes op het Kanaal in opmars is, vnl vanuit Frankrijk. In Vlaanderen blijft dit fenomeen eerder beperkt maar zien we toch een stijging. Vorig jaar waren er 7 interventies door onze politiediensten, terwijl dat er in 2019 maar drie waren. Uit de intercepties blijkt bovendien dat het voornamelijk gaat om bootjes die vanuit Frankrijk zijn vertrokken en afdreven tot in onze territoriale wateren. De overtocht vanuit Frankrijk is veel interessanter omdat de af te leggen afstand vanaf de Vlaamse kust het dubbele is dan vanuit Frankrijk.

Internationale steun

In 2020 werden er twee drones aangekocht door de Federale Politie SPN en deze zijn binnenkort operationeel inzetbaar. De drones werden gefinancierd door de UK Home Office. Daarnaast ondersteunen de Britten de Federale Politie met gespecialiseerde apparatuur en hondenteams om verstekelingen in de haven van Zeebrugge en in de ladingen te detecteren. Vorig jaar werd er ook een akkoord gesloten tussen de Federale Politie en de UK Home Office voor de aanschaf van apparatuur zoals drones, CO2-detectoren en een ‘rigid hull inflatable boat’ ter waarde van 784 000 £. “De nauwere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk werd vorige legislatuur door mij opgestart en moet verder uitgebreid worden. Ook met Frankrijk moet meer concreet bekeken worden hoe er intenser kan samengewerkt worden. Dat kan bijvoorbeeld door samen operationele acties uit te voeren op het terrein,” aldus voormalig staatssecretaris Theo Francken. 

“Veel van de transmigranten die we in Zeebrugge treffen, hebben er een tussenstop in Frankrijk opzitten. We dragen hier de gevolgen van de tentenkampen aan de Franse kust.” Aldus De Vreese. “Operationeel dienen we in te zetten op samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië door informatie-uitwisseling, extra apparatuur en extra personeel uit te wisselen in de strijd tegen mensensmokkel. Daarnaast moeten we ook streven om operationele ondersteuning van het Europees Agentschap Frontex binnen te halen. Zo zouden we transmigratie gerichter kunnen aanpakken door o.a. de schuilplaatsen van transmigranten (vroeg)tijdig te detecteren en onbemande vliegtuigen in te zetten zoals bij de kustregio’s in Spanje, Italië en Griekenland”, zegt De Vreese.

“We moeten het probleem in de kern aanpakken. Enerzijds volop inzetten op terugname-akkoorden met de landen van herkomst én een nieuw Europees asiel- en migratiebeleid naar Australisch model. Anderzijds ervoor zorgen dat Vlaanderen niet langer een aantrekkelijk transmigratieland is. Als we consequent elke illegale transmigrant die vanuit Zeebrugge het VK bereikt terugnemen, zal het voor transmigranten niet meer lonen om vanuit Vlaanderen de oversteek te maken. Op die manier zal de transmigratieproblematiek zich uiteindelijk verleggen. Zo zullen de wantoestanden in Zeebrugge en op de snelwegparkings eindelijk stoppen”, besluiten De Vreese en Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is