Op 22 maart 2016 kwamen er 32 mensen om het leven en raakten bijna 700 mensen uit binnen- en buitenland gewond bij de gruwelijke aanslagen door IS in Brussel. In de afgelopen zes jaar heeft de dienst slachtofferonthaal van het Nederlandstalige justitiehuis in Brussel al 686 personen ondersteund. Daarnaast wordt er ook bijstand verleend tijdens de hele gerechtelijke procedure.

Extra justitieassistenten

Het proces over de aanslagen start in oktober van dit jaar. Vlaams minister voor Justitie Zuhal Demir heeft de nodige voorbereidingen getroffen om de slachtoffers bij het proces te ondersteunen en de ‘nazorg’ te garanderen. “Om de slachtoffers goed bij te staan zal er een pool van 38 justitieassistenten worden samengesteld die in een beurtrol aanwezig zullen zijn op het proces om de impact van het proces op de diensten slachtofferonthaal en de justitiehuizen te ondervangen. Daarom worden er 25 extra tijdelijke justitieassistenten aangeworven”, weet Maaike De Vreese.

Ondertussen heeft de dienst slachtofferonthaal in aanloop van het nakende proces alle slachtoffers reeds voorbereid op het proces. Alle slachtoffers werden in februari een eerste maal aangeschreven met extra uitleg over het verloop en de procedure van het proces. In mei werden de slachtoffers een tweede maal gecontacteerd met bijkomende praktische informatie over het proces. In juni vond er een eerste bezoek aan de assisenzaal voor slachtoffers en hun nabestaanden plaats, georganiseerd door de dienst slachtofferonthaal. In september zal er een tweede bezoek plaatsvinden voor die slachtoffers die dat wensen.

“De slachtoffers hebben verschrikkelijk veel leed meegemaakt. Ze zijn het slachtoffer geworden van terroristen die onze samenleving wilden treffen en destabiliseren. We zijn het als samenleving dan ook verschuldigd om hen met raad en daad tijdens het proces bij te staan”, besluit De Vreese.