Terugbetaling onkosten inburgeraars stopgezet

Door Maaike De Vreese op 19 augustus 2020, over deze onderwerpen: Inburgering
Maaike De Vreese

Sinds 1 juni betaalt het Agentschap Integratie en Inburgering geen onkosten meer terug aan inburgeraars. In de laatste vijf jaar werd meer dan 2,5 miljoen euro onkosten terugbetaald aan inburgeraars. “Door te stoppen met de terugbetaling van onkosten aan inburgeraars realiseren we een belangrijk punt van het Vlaams regeerakkoord. Het bedrag dat vrijkomt, kunnen we investeren in de kerntaken van het agentschap Integratie en Inburgering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese. 

In 2019 werd er nog 577.551,30 euro onkosten terugbetaald aan inburgeraars. Uit de cijfers blijkt dat de terugbetalingen de laatste jaren fel gestegen waren: in 2015 ging het om 399.591,10 euro. “Het betreft de terugbetaling van kinderopvang, vervoerskosten, NT2-taallessen en boekengeld door het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering. Alles samen gaat het over bijna 2,6 miljoen euro”, zegt Maaike De Vreese.

Nog drie stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering

Er zijn nog drie stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering. De onkosten of kosten die deze stedelijke agentschappen in het kader van kinderopvang, vervoerskosten, NT2-taallessen en boekengeld maakten, zijn nog niet bij het aangehaalde bedrag gerekend. Daarom interpelleerde De Vreese bevoegd minister Somers in de commissie Binnenlands Bestuur. Hij beloofde met de stedelijke agentschappen en stadsbesturen samen te zitten om de maatregel overal uniform uit te voeren.

Nieuwkomers een eigen leven laten uitbouwen

“Het Vlaams inburgeringsbeleid is een belangrijke pijler voor de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. Het is daarom noodzakelijk dat de beschikbare middelen maximaal worden aangewend voor de begeleiding van nieuwkomers door de agentschappen zodat zij zo snel mogelijk zelfstandig hun eigen leven kunnen uitbouwen”, aldus De Vreese.

Inburgeringstraject 2.0 op poten zetten

Maaike De Vreese kijkt reikhalzend uit naar de grootschalige hervorming van het inburgeringstraject. “Het Vlaams regeerakkoord is op het vlak van inburgering ontzettend ambitieus en vernieuwend. De komende maanden moeten optimaal aangewend worden om de daad bij het woord te voegen en zo snel mogelijk het inburgeringstraject 2.0 op poten te zetten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is