Dankzij de opleidingen aan de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie kunnen Oekraïners Nederlands leren en zich bijscholen. Liefst 10.637 Oekraïners doen dat daadwerkelijk. De meesten volgen lessen Nederlands. Daarnaast volgen 375 Oekraïners hoger onderwijs.

Verplichte inschrijving VDAB

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese: “De taal leren is essentieel om een plaats te vinden in deze maatschappij en op onze arbeidsmarkt. Ook een bijscholing vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.” In december riep De Vreese nog op Oekraïners meer te activeren via onder andere een verplichte inschrijving bij de VDAB. De Vlaamse Regering maakt daar samen met de lokale besturen ondertussen werk van.

Activering

Momenteel werken 1.290 van de 6.298 Oekraïners die zijn ingeschreven bij de VDAB. Maar volgens De Vreese is er nog altijd werk aan de winkel. “Op dit moment hebben we enkel zicht op het aantal Oekraïners dat is ingeschreven bij de VDAB en hun tewerkstelling. Er zijn zeker nog Oekraïners aan de slag, maar we hebben geen idee hoeveel dat er zijn.” Wat we wel weten is dat er in dit land 61.999 tijdelijke beschermingscertificaten aan Oekraïners zijn uitgereikt. Daarvan verblijven er ongeveer 37.200 in Vlaanderen. Aan 51.604 personen werd een equivalent leefloon toegekend, 57 procent daarvan in Vlaanderen.

De Vreese drong er sinds de instroom van Oekraïense vluchtelingen herhaaldelijk op aan om – zoals in Nederland – een totaalbeeld te krijgen van het aantal Oekraïners die aan het werk zijn. De Vlaamse Regering vraagt de federale regering nu ook om daar zo snel mogelijk werk van te maken.

Nederlands op de werkvloer

Volgens De Vreese moeten we alles op alles zetten om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar werk en lessen Nederlands. “Heel wat Oekraïense vluchtelingen spreken momenteel geen of onvoldoende Nederlands. Dat hoeft geen struikelblok te zijn om aan de slag te gaan. In Vlaanderen zijn er voldoende mogelijkheden om de taal te leren. Dat kan trouwens ook op de werkvloer.”

Op eigen benen staan

“Door maximaal in te zetten op Nederlandse cursussen, taallessen en taalcoaching op de werkvloer, kunnen we ervoor zorgen dat deze Oekraïners zo snel mogelijk op eigen benen staan en hun steentje bijdragen. Wie aan de slag is, kan bovendien zowel een sociaal als professioneel netwerk uitbouwen en actief deel uitmaken van onze gemeenschap”, besluit De Vreese.