“Meer controles op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers”

Door Maaike De Vreese op 8 april 2021
Maaike De Vreese

In 2020 werden er een kwart meer controles uitgevoerd op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dat blijkt uit het antwoord van minister voor werk en economie Crevits (CD&V) op enkele parlementaire vragen van volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA). De stijging is te verklaren doordat er wegens de coronamaatregelen meer administratief on desk werd gecontroleerd ipv ter plaatse. De hoge cijfers van 2020 geven daardoor een vertekend beeld. Want de controles zijn tijdens de periode 2015-2019 gestaag gedaald doordat er minder controleurs zijn. “We moeten voldoende op het terrein blijven controleren. Sommige sectoren zijn gevoelig voor misbruik, in ernstige gevallen mensenhandel. Corona houdt dat jammer genoeg niet tegen. Controles op het terrein zijn tijdsintensief maar broodnoodzakelijk”, zegt De Vreese.

In 2020 werden er in totaal 1 080 controles uitgevoerd door de Vlaamse sociale inspectie met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Iets minder dan 2000 ondernemingen werden hierbij gecontroleerd. Opvallend is dat de dienst vorig jaar wel minder pro justitia’s (92) en  waarschuwingen (48) opstelden. De meeste controles werden uitgevoerd in de bouw-, handel-, ICT & media-, horeca- en transportsector.

In 2020 werden er, wegens de coronamaatregelen, meer dossiers administratief on desk gecontroleerd. Met on desk-controles kunnen meer controles worden uitgevoerd omdat ze minder tijd vergen dan een regulier onderzoek ter plaatse. Deze on desk-controles resulteren daarentegen dus wel in minder vaststellingen.


Nood aan acties op het terrein

Sinds 2015 is het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) bij de Vlaamse sociale inspectie  gestaag gedaald van 34 naar 30. Één op de drie controleurs van de Vlaamse sociale inspectie werden in 2020 ingezet voor de controle van economische migratie (inclusief de controle op beroepskaarten). Toch zijn er nog steeds ondanks het dalende personeelsbestand meer vaststellingen. Minister Crevits legt uit dat dit komt doordat de controlediensten meer innovatief te werk gaan, daar is de laatste jaren extra op ingezet.  “We moeten zo efficiënt mogelijk te werk gaan en innovatieve zaken als het koppelen van databanken, dragen daartoe bij. Toch blijft het belangrijk om voldoende controleurs in te zetten op het terrein. We zien dat on desk controles minder resultaten opleveren. Ter plaatse kan men ook een betere inschatting maken van de situatie. Dat is belangrijk om uitbuiting van buitenlandse werknemers te ontdekken, om mensenhandel tegen te gaan”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is