Al in januari 2020 spoorde De Vreese toenmalig bevoegd minister Crevits (CD&V) aan om de doorlooptijden drastisch in te korten. Na herhaaldelijk aandringen stelde de minister zichzelf als doel het Vlaamse deel van de procedure tot maximaal één maand te herleiden. “Momenteel doet de Dienst Economische Migratie van de Vlaamse Overheid alleen al 7 weken over haar deel van de procedure. Aan federale kant lopen eenvoudige veiligheidschecks op tot 5 weken, hekelt De Vreese. Daarnaast pleit het parlementslid al langer voor een systeem van erkend ondernemerschap naar analogie met het Nederlandse systeem. Minister Brouns gaf onlangs aan dat de studie rond het pilootproject van het systeem voor de categorie ‘onderzoekers’ in november wordt opgeleverd.

Flexibele medewerkers inschakelen

Om de toestroom van dossiers voor dit jaar te verwerken, kende de Vlaamse Dienst Economische Migratie interne personeelsverschuivingen. “Ondertussen stegen de doorlooptijden opnieuw naar het niveau van begin dit jaar. Wanneer de doorlooptijden boven een bepaalde grens gaan, moet er onmiddellijk een flexibele ploeg medewerkers worden ingeschakeld binnen de administratie die vaste medewerkers versterken. Enkel op die manier kunnen we de achterstand wegwerken en de procedures sneller laten verlopen”, besluit Maaike De Vreese.