Wie een werkstraf krijgt, moet gratis arbeid verrichten, bij een overheidsdienst of een vzw. Het alternatieve strafsysteem wordt het meest gebruikt voor verkeersovertredingen, eigendomsdelicten,  delicten tegen personen en drugsdelicten (649). Uit de cijfers blijkt dat jongeren tussen 18 en 24 opnieuw de meeste werkstraffen kregen (38 procent). 

Extra prestatieplaatsen

“Minister Zuhal Demir levert sterke inspanningen om extra prestatieplaatsen te creëren en het bestaande aanbod te onderhouden en behouden. Zo vermijden we straffeloosheid”, aldus De Vreese. Er komen de volgende twee jaar 1.900 extra plaatsen bij. Ondertussen voorzien 2.000 organisaties, steden en gemeenten ongeveer 3.000 prestatieplaatsen. Het slaagpercentage van de werkstraffen die in 2021 volledig zijn uitgevoerd, ligt in lijn met de vorige jaren. Van de 4.218 werkstraffen werden er 3.030 afgerond. 

Ook bij Natuurpunt en Natuur en Bos

“Door de coronacrisis waren de uitdagingen groot. Sommige prestatieplaatsen moesten voor lange tijd de deuren sluiten en de opgelopen achterstand in 2022 moest worden weggewerkt. De minister heeft door out-of-the-box te denken extra plaatsen kunnen creëren. Zo werd het aanbod uitgebreid door mobiele werkvloerprojecten en onder andere via de samenwerking met Natuurpunt en Natuur en Bos”, zegt De Vreese. 

Over heel Vlaanderen

De Vlaamse Regering streeft naar een gebiedsdekkend aanbod én een meer uniforme werkwijze over de justitiehuizen heen. “Het is belangrijk dat we ook de nodige aandacht hebben voor de minder evidente regio’s zoals West-Vlaanderen en Limburg. Zo zorgen we ervoor dat daders iets terug doen voor de gemeenschap en voorkomen we straffeloosheid. Ik roep daarom organisaties, steden en gemeenten om extra prestatieplaatsen te creëren”, besluit Maaike De Vreese.