Vlaanderen zet in op krachtig justitie- en handhavingsbeleid

Door Maaike De Vreese op 23 december 2021

Agentschap Justitie en Handhaving

2022 wordt hét jaar van het nieuwe Agentschap Justitie en Handhaving, dat op 1 januari van start gaat.

Het agentschap zal de versnippering van het justitie- en handhavingsbeleid tegen gaan. Hiermee laat het Vlaamse justitie en handhavingsbeleid de kinderschoenen definitief achter zich.

 

Jeugddelinquentie

Daarnaast zijn we ook rasse schreden vooruitgegaan omtrent het jeugddelinquentiebeleid: er werden een reeks verstrengingen doorgevoerd aan het decreet, de capaciteit in gemeenschapsinstellingen werd aangepakt én zal het komende jaar nog worden uitgebreid, slachtoffers zullen niet langer meer opgesloten worden bij daders, en de jongerenopvolgingskamer werd opgericht.

Jongerendelinquentie staat niet op zich, opsluiting ook niet.

Er wordt ook telkens ingezet op een grondige ketenaanpak; met een veelheid aan coherente corrigerende en sanctionerende maatregelen.

 

Lik-op-stuk beleid en handhaving

In Vlaanderen is er geen plaats voor straffeloosheid.

 Zo heeft de minister liefst 1900 extra prestatieplaatsen voor werkstraffen gezocht, én gevonden.

Met dit lik-op-stukbeleid gaan we recidive tegen, maar zorgen we ook voor een groter gevoel van rechtvaardigheid bij slachtoffers én voor veilige buurten.

In het voorbije jaar hebben we ook belangrijke stappen gezet met het decreet aangaande de Lokale integrale veiligheidscellen in de strijd tegen radicalisering.

Het is daarbij enorm belangrijk dat alle partners goed weten wat hun taken zijn en het onderlinge vertrouwen kan groeien.

 

Slachtoffers centraal in Vlaams beleid

Jarenlang ging er veel aandacht naar bestraffing van daders, maar nauwelijks naar de slachtoffers.

Terwijl zij toch onze aandacht, begeleiding, nazorg verdienen.

Vlaanderen stelt het slachtoffer centraal in haar beleid.

Bij de diensten slachtofferonthaal wil deze meerderheid meer mankracht én een efficiëntere aanpak. Slachtoffers worden voor de eerste keer zelf bevraagd en gehoord naar hun ervaringen met de justitiehuizen. Zodat we kunnen streven naar nog beter beleid.

Het Vlaams justitiebeleid maakt in veel domeinen het verschil. De minister heeft bijzondere aandacht voor de bijstand aan slachtoffers van de terreuraanslagen van 2016.

Ze voorziet een team van ervaren justitieassistenten dat de slachtoffers zal begeleiden tijdens het proces.

Vlaanderen laat slachtoffers niet in de kou staan in de moeilijkste periode van hun leven.

Dankzij de proefprojecten in Gent kunnen slachtoffers rekenen op juridische eerstelijnsbijstand en worden ze voorbereid op hun verhoor

En met het Vlaamse plan ter bestrijding van het seksueel geweld focussen we ons o.a. op het sensibiliseren van jongeren in verband met seksueel geweld, gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld.

Daarnaast hebben we specifieke aandacht in de strijd tegen het walgelijke fenomeen van  tienerpooierschap.

 

Bestraffing van daders en begeleiding van slachtoffers volstaan niet.

Deze regering zet vanuit haar bevoegdheden alles op alles om nieuwe slachtoffers te vermijden door in te zetten op recidivevermindering en opvolging.

We rekenen daarvoor op nieuwe elektronische enkelbanden met hoogtechnologische toepassingen tegen 2023 en een digitaal platform voor justitiabelen.

Minister Demir zei deze week nog heel terecht:

“Het kan absoluut niet de bedoeling zijn alle capaciteitsproblemen van de gevangenissen door te schuiven naar Vlaanderen, zonder rekening te houden met de gevolgen. “

En ze is niet de eerste of de enige die dit zegt.

Ook Hans Dominicus, hoofd afdeling justitiehuizen gaf diezelfde bekommernis tijdens de Werkgroep Institutionele zaken mee.

Ook haalde hij aan dat de Vlaamse gemeenschap vaak te laat of onvolwaardig betrokken wordt bij de totstandkoming van nieuwe federale regelgeving met een impact op de uitvoeringscapaciteit van de gemeenschappen.

De minister heeft dus meer dan terecht op tafel geslagen om nauwer betrokken te worden in dit proces.

Ik hoop dat Vlaanderen naar de toekomst toe volwaardig betrokken wordt, in het belang van een coherent strafbeleid en dat in de toekomst de volledige strafuitvoering naar Vlaanderen overgeheveld wordt.

 

Bestuurlijke handhaving

Vlaanderen maakt optimaal gebruik van zijn bevoegdheden inzake bestuurlijke handhaving. Met een Vlaams bestuurlijk sanctieregister en de Kruispuntbank Handhaving

kunnen we o.a. maximaal de strijd aangaan tegen georganiseerde criminaliteit. In het kader van de bestuurlijke aanpak van dat laatste, wachten we nu wel al een tijdje

op  de federale regering en administratie. We rekenen er op dat het snel geregeld wordt.

 

Betere bestuursrechtspraak

Collega’s, zoals u weet doe ik samen met collega Axel Ronse een honderdtal bedrijfsbezoeken in West-Vlaanderen.

De lange vergunnings- en beroepsprocedure komt telkens weer aan bod. 

Deze Vlaamse Regering heeft kordate actie genomen door de procedures (DBRC-decreet) te wijzigen, extra rechters aan te werven voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en in te zetten op de digitalisering van de Vlaamse Bestuurscolleges.

Hierdoor zullen miljoenen aan investeringen gedeblokkeerd worden die te lang hebben vastgezeten door te lange vergunnings- en beroepsprocedures. Absoluut belangrijk in het kader van de relance.

 

Kortom, dankzij het beleid van de Vlaamse Regering en minister Demir (én kabinet) zal Vlaanderen een gestroomlijnd, efficiënt en slagkrachtig justitie- en handhavingsbeleid van de 21ste eeuw kunnen voeren.

 

- Maaike De Vreese

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is