Snelle realisatie Green Lane nodig

Door Maaike De Vreese op 4 juni 2021

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) roept minister Crevits op om te bekijken hoe we de Green Lane richting het VK sneller kunnen realiseren. Het Green Lane-project ‘Gateway to Britain’ van de Vlaamse Regering voorziet enerzijds een digitaal platform om administratieve en grenscontroleprocessen te vereenvoudigen en anderzijds een fysieke parking en servicepunt zodat bedrijven hun formaliteiten ter plaatse in orde kunnen brengen. “We merken nu reeds op dat de Brexit een grote impact heeft op het handelsverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het is daarom enorm belangrijk dat we grenscontroleprocessen vereenvoudigen en andere drempels zo spoedig mogelijk wegwerken. We moeten daarom sneller schakelen om de Green Lane/Corridor te realiseren. Ik vraag daarom aan de Vlaamse Regering om haar volle gewicht in de schaal te werpen”, zegt De Vreese.

Green Lane-project ‘Gateway to Britain’

Eind 2020 werd er beslist om in kader van het VLAIO Brexit-actieplan 2 miljoen euro te voorzien voor het Green Lane-project. Eind mei kwam er een voorstel van de partners VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek), VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen), VOKA, FIT (Flanders Investment and Trade) en Deloitte. Het concept van het project zou klaar zijn tegen het einde van de zomervakantie en het digitaal platform moet af zijn tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023. Vervolgens zouden de fysieke parking en servicepunt operationeel zijn tegen het eind van het derde kwartaal van 2023. Een fysieke locatie op weg naar de haven van Zeebrugge is het meest geschikt hiervoor. Wanneer het Green Lane-project definitief af is, zal er op die technologisch beveiligde route geen controles meer gebeuren door overheidsdiensten. Op termijn zouden er nog andere servicepunten kunnen komen richting andere havens zoals Calais. “We moeten erover waken dat dit project geen vertraging oploopt en idealiter nog sneller wordt gerealiseerd. Met het digitaal platform en een fysieke servicelocatie richting de haven van Zeebrugge, kunnen we Vlaanderen in de markt zetten als dé brug richting het VK”, zegt De Vreese.


Impact import en export

Volgens FIT zijn de import- en exportcijfers van en naar het VK sterk gedaald. In februari kent de Vlaamse export richting het VK een daling van bijna 20 % (805 miljoen euro). Dat laat zich vooral voelen in de auto-, schoen-, apparatuur- en machinesector. De import daalde ook in februari met 9,5 %. De prognoses van de NBB voor maart voorspellen ook weinig goeds met hardnekkig dalingen van respectievelijk 14,3 % en 23,8 % voor het driemaandelijkse export- en importgemiddelde. De Britse handel verlegt zich blijkbaar, want handel tussen het VK en niet-EU-landen daalde slechts 0,8 %. “We moeten de economische situatie blijven opvolgen, maar we mogen ook niet doemdenken. Het ondernemersvertrouwen in Vlaanderen en West-Vlaanderen is terug zeer sterkt hersteld. Via FIT en VLAIO moeten we ervoor zorgen dat onze bedrijven voldoende gesensibiliseerd worden en klaar staan wanneer de verstrengde, Britse grenscontroles ingaan vanaf 1 oktober 2021. We mogen geen tijd verliezen en – naast een snellere realisatie van het Green Lane-project -  uitkijken welke opportuniteiten we nog kunnen grijpen in het post-Brexittijdperk”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is