Oekraïners vinden weg naar volwassenenonderwijs

Door Maaike De Vreese op 2 januari 2023
Maaike De Vreese

Meer dan 10.000 Oekraïense tijdelijk ontheemden volgen les in het volwassenonderwijs, met name bij Centra voor Volwassenenonderwijs of Centra voor Basiseducatie. “Een heel groot deel volgt Nederlandse lessen (NT2) maar het gaat ook over andere opleidingen van bijvoorbeeld buschauffeur tot verzorgende. Dit aanzienlijke aantal toont dat de Oekraïense vluchtelingen een grote bereidheid tonen om deel te nemen aan onze samenleving. Een extra opleiding kan een stap zijn naar een mooie job. Uiteraard is ook de kennis van het Nederlands onontbeerlijk. Zowel op de arbeidsmarkt als om je hier uit de slag te trekken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

Dankzij de opleidingen aan de Centra voor Volwassenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie kunnen Oekraïners Nederlands leren en zich bijscholen. Liefst 10.637 Oekraïners doen dat daadwerkelijk. De meesten volgen lessen Nederlands.

Daarnaast volgen 375 Oekraïners hoger onderwijs. Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese: “De taal leren is essentieel om een plaats te vinden in deze maatschappij en op onze arbeidsmarkt. Ook een bijscholing vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.” In december riep De Vreese nog op Oekraïners meer te activeren via onder andere een verplichte inschrijving bij de VDAB. De Vlaamse Regering maakt – in samenwerking met de lokale besturen – hier ondertussen werk van.

Activering

Momenteel werken 1.290 van de 6.298 Oekraïners die zijn ingeschreven bij de VDAB. Maar volgens De Vreese is er nog altijd werk aan de winkel. “Op dit moment hebben we enkel zicht op het aantal Oekraïners die zijn ingeschreven bij de VDAB en hun tewerkstelling. Er zijn zeker nog Oekraïners aan de slag, maar we hebben geen idee hoeveel dat er zijn.”

Wat we wel weten is dat er in dit land 61.999 tijdelijke beschermingscertificaten aan Oekraïners zijn uitgereikt. Daarvan verblijven er ongeveer 37.200 in Vlaanderen. Volgens de POD MI (programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) is er aan 51.604 personen een equivalent leefloon toegekend, 57 % (29.385) daarvan in Vlaanderen.

De Vreese drong er sinds de instroom van Oekraïense vluchtelingen herhaaldelijk op aan om – zoals in Nederland – een totaalbeeld te krijgen van het aantal Oekraïners die aan het werk zijn. De Vlaamse regering vraagt de federale regering nu ook om daar zo snel mogelijk werk van te maken.

 

Nederlands op de werkvloer

Volgens De Vreese moeten we alles op alles zetten om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar werk en lessen Nederlands. “Heel wat Oekraïense vluchtelingen spreken momenteel geen of onvoldoende Nederlands. Dat hoeft geen struikelblok te zijn om aan de slag te gaan.  In Vlaanderen zijn er voldoende mogelijkheden om de taal te leren. Dat kan trouwens ook op de werkvloer.

Door maximaal in te zetten op Nederlandse cursussen, taallessen en taalcoaching op de werkvloer, kunnen we ervoor zorgen dat deze Oekraïners zo snel mogelijk op eigen benen staan en hun steentje bijdragen. Wie aan de slag is, kan bovendien zowel een sociaal als professioneel netwerk uitbouwen en actief deel uitmaken van onze gemeenschap”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is