“De canon is een prima educatief instrument om nieuwkomers kennis te laten maken met Vlaanderen, onze geschiedenis, ons gemeenschappelijk verhaal en onze normen en waarden. Bovendien wordt de canon ook voor een steeds grotere groep toegankelijk. Recent verscheen een versie voor laaggeletterden, binnenkort komen er ook vertalingen in het Frans, Duits en Engels”, klinkt het bij De Vreese & Sminate.

Instrument voor gemeenschapsvorming

De canon kan volgens beide Parlementsleden niet alleen helpen bij inburgeringscursussen, maar ook op andere terreinen. “Vlaanderen werkt met vele partners samen om integratie in Vlaanderen mogelijk te maken. We stellen vast dat weinig van die partners met de canon aan de slag gaan om mensen met een migratieachtergrond kennis te laten maken met Vlaanderen. Dat kan beter. De canon is bij uitstek een instrument dat kan bijdragen tot gemeenschapsvorming”, klinkt het.

Grondwaarden promoten

Tot slot vinden ze dat Vlaanderen op basis van de canon stappen moet zetten om onze fundamentele grondwaarden als samenleving te promoten en de meerwaarde ervan te blijven benadrukken. “Onze Vlaamse samenleving is geen wit blad. Het is het resultaat van eeuwen geschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen. Globalisering en aanhoudende migratie verhogen de druk op ons maatschappijmodel. Daarom is het belangrijk om onze waarden en normen – zoals bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw of de scheiding van kerk en staat – extra te gaan benadrukken tegenover nieuwkomers”, besluiten Nadia Sminate & Maaike De Vreese.