Minister Diependaele investeert in twee Brugse erfgoedparels

Door Maaike De Vreese op 24 maart 2022

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor twee restauratieprojecten in Brugge. Minister Diependaele investeert ruim 160 000 euro in de projecten van de Kloosterkerk van de zusters redemptoristinnen en ’t Hof van Maldeghem. In totaal gaat er bijna 900 000 euro naar negen West-Vlaamse projecten. “Het is een goede zaak dat ook Brugse erfgoedeigenaars hun weg vinden naar de erfgoedpremie. Dankzij de standaardpremie kunnen ze via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

 

Restauratie van gevels en daken van het 't Hof Van Maldeghem in Brugge

't Hof Van Maldeghem in Brugge staat al geruime tijd leeg. Met de restauratie van de gevels en bedaking komt hier een einde aan. Het Hof van Maldegem maakte, samen met twee aanpalende niet-beschermde gebouwen, doorheen de eeuwen deel uit van een grotere site die bijna volgebouwd was geraakt achteraan. Na de doordachte sloop van een hoop minder waardevolle uitbreidingen en aanbouwen, worden de panden nu gerestaureerd en verbouwd tot ééngezinswoningen met tuin. Voor de restauratiewerken is een premie van 80.729,06 euro toegekend. ‘t Hof Van Maldeghem heeft drie bakstenen trapgevels en dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw. De gevels en bedakingen van het pand werden in 1974 geklasseerd als beschermd monument.

 

Interieurwerken aan de Kloosterkerk van de zusters redemptoristinnen in Brugge

De kloosterkerk van de zusters redemptoristinnen in Brugge zal in gebruik worden genomen door de Stedelijke Academie. Ze zal gebruikt worden als atelierruimte en kunstenlab. De delen van het aanpalende kloostergebouw zijn al in gebruik als leslokalen.

Tijdens de lopende restauratiewerken is gebleken dat een ernstige zwamaantasting de interieurafwerking en structurele delen van het kerkgebouw heeft aangetast. Het pleisterwerk, stucwerk en stafwerk wordt nu hersteld naar identiek model op de nieuwe gereconstrueerde gewelfstructuren. Ook metselwerk wordt hersteld net als kroonlijsten en bakgoten aan de langsgevels van de kerk. Ook zijn er herstellingswerken nodig aan het houtwerk in het interieur, onder meer aan het doksaal en de bidkapel. Voor de restauratiewerken is een premie van 79.876,21 euro toegekend.

In vele steden en ook in Brugge is het grote aantal kloosters één van de opvallende kenmerken van het stadslandschap tijdens het Ancien Regime. Het veertigtal kloosterorden en abdijen dat zich in Brugge door de eeuwen heen vestigde binnen de stadsomwalling, liet niet alleen imposante bouwwerken achter, maar ook uitgestrekte gronden die ze bewerkten en onderhielden. Het klooster van redemptoristinnen werd in Brugge gesticht in 1841 en bleef actief tot 2004. De kerk van het klooster is het eerste voorbeeld van vroege neogotiek in Brugge. De kerk is van uitzonderlijk kunsthistorisch belang door de rol die ze heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de neogotiek in België en op het gehele continent.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is