Nieuwkomers die zich in Vlaanderen vestigen moeten naargelang hun verblijfsstatuut al dan niet een verplicht inburgeringstraject volgen. Wanneer men de verplichtingen van zijn traject niet naleeft, wordt er een inbreukdossier opgesteld. De inburgeraar kan dan een boete krijgen. De meeste voorkomende redenen voor het opstarten van een inbreukdossier is het niet regelmatig deelnemen aan de cursussen, zich niet tijdig aanmelden voor het inburgeringstraject (zowel voor als na inbreuk) of weigeren om het inburgeringscontract te tekenen. In totaal werden er vorig jaar 494 boetes uitgeschreven. De top drie nationaliteiten bij inbreuken waren Marokko, Turkije en Afghanistan. Het leeuwendeel van de inbreukdossiers werd vastgesteld bij gezinsherenigers. 

Meer en hogere boetes in 2023

Vorig jaar waren er 494 boetes, tegenover 389 in 2022. Er waren dus meer en vooral hogere boetes dan in 2022. Zo kregen negen inburgeraars een boete van 5.000 euro, tegenover drie in 2022. “Nieuwkomers die dus wel een boete krijgen zijn hardleers. Het is belangrijk dat we die dossiers goed opvolgen en streng maar rechtvaardig aanpakken”, besluit De Vreese.