Maaike De Vreese: “Vlaanderen blijft qua inburgering vastgeketend door federaal non-beleid”

Door Maaike De Vreese op 3 juli 2023
Maaike De Vreese

Minister Somers lanceerde naar aanleiding van een OESO-studie enkele nieuwe initiatieven om de inburgering in Vlaanderen te verbeteren. Vlaanderen staat aan de top op vlak van begeleiding van nieuwkomers in Europa en de meest recente hervormingen onderschrijven volledig de Vlaamse ambitie om inburgering en integratie in Vlaanderen ook aan die top te houden. Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese ondersteunt de minister in de ambitie rond het Nederlands maar wil nog een stuk verder gaan: “We hebben het vereiste taalniveau voor nieuwkomers deze legislatuur naar A2 verhoogd. Dat is niet voldoende. We moeten gaan naar B1-niveau voor alle inburgeraars in Vlaanderen, zonder uitzonderingen. Wie na twee jaar nog altijd zonder duurzame job zit, moet verplicht niveau B2 halen.”

Volgens De Vreese bewandelen de voorstellen van minister Bart Somers de ingeslagen weg van de N-VA-ministers voor hem. “Jammer genoeg wil hij de olifant in de kamer niet benoemen: het federale migratiebeleid krijgt een dikke buis. De OESO-studie is helder: België trekt vooral laaggeschoolden aan. 20 procent van alle nieuwkomers heeft zelfs geen diploma op het niveau van secundair onderwijs, de volgmigratie is erg hoog en het aantal asielzoekers bereikte de afgelopen jaren ongeziene recordhoogtes. Vlaanderen is al jaren het slachtoffer van een gulle onthaalpolitiek, gekoppeld aan een grote dosis sociale voordelen via de werkloosheidsuitkering of het leefloon. De Oekraïne-crisis is een mooi voorbeeld: op federaal niveau werd aan elke Oekraïense vluchteling onmiddellijk een leefloon toegekend. Resultaat? De tewerkstellingscijfers zijn erg laag in vergelijking met Nederland”, klinkt het bij De Vreese.

Migratiemodel is olifant in de kamer

Ze is daarom van mening dat de voorstellen slechts een druppel op een hete plaat zijn als we niet aanpakken wat aangepakt moet worden: het migratiemodel moet anders. “Focus op de noden van onze arbeidsmarkt in combinatie met de absorptiegraad van onze Vlaamse gemeenschap. Snellere asielprocedures gekoppeld aan een effectief terugkeerbeleid voor wie niet mag blijven, in afwachting van het Australisch migratiemodel. En vooral een grondige hervorming van de uiterst gulle ondersteuningsmechanismes via de sociale zekerheid, die aanzetten tot hangmatgedrag. Zonder deze structurele hervormingen zal het inburgeringsmodel van Vlaanderen altijd vastgeketend blijven. Het is jammer dat minister Bart Somers deze simpele vaststellingen niet inziet en geen enkel initiatief neemt om dit aan te kaarten”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is