Volgens De Vreese bewandelen de voorstellen van minister Bart Somers de ingeslagen weg van de N-VA-ministers voor hem. “Jammer genoeg wil hij de olifant in de kamer niet benoemen: het federale migratiebeleid krijgt een dikke buis. De OESO-studie is helder: België trekt vooral laaggeschoolden aan. 20 procent van alle nieuwkomers heeft zelfs geen diploma op het niveau van secundair onderwijs, de volgmigratie is erg hoog en het aantal asielzoekers bereikte de afgelopen jaren ongeziene recordhoogtes. Vlaanderen is al jaren het slachtoffer van een gulle onthaalpolitiek, gekoppeld aan een grote dosis sociale voordelen via de werkloosheidsuitkering of het leefloon. De Oekraïne-crisis is een mooi voorbeeld: op federaal niveau werd aan elke Oekraïense vluchteling onmiddellijk een leefloon toegekend. Resultaat? De tewerkstellingscijfers zijn erg laag in vergelijking met Nederland”, klinkt het bij De Vreese.

Migratiemodel is olifant in de kamer

Ze is daarom van mening dat de voorstellen slechts een druppel op een hete plaat zijn als we niet aanpakken wat aangepakt moet worden: het migratiemodel moet anders. “Focus op de noden van onze arbeidsmarkt in combinatie met de absorptiegraad van onze Vlaamse gemeenschap. Snellere asielprocedures gekoppeld aan een effectief terugkeerbeleid voor wie niet mag blijven, in afwachting van het Australisch migratiemodel. En vooral een grondige hervorming van de uiterst gulle ondersteuningsmechanismes via de sociale zekerheid, die aanzetten tot hangmatgedrag. Zonder deze structurele hervormingen zal het inburgeringsmodel van Vlaanderen altijd vastgeketend blijven. Het is jammer dat minister Bart Somers deze simpele vaststellingen niet inziet en geen enkel initiatief neemt om dit aan te kaarten”, besluit De Vreese.