Maaike De Vreese: “Proefprojecten inburgeren in land van herkomst stap in goeie richting”

Door Maaike De Vreese op 23 november 2022, over deze onderwerpen: Inburgering
Maaike De Vreese

Minister Somers gaat in op het voorstel van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese om inburgeren in het buitenland mogelijk te maken. Zo zal Vlaanderen proefprojecten starten om gezinsherenigers hun cursus maatschappelijke oriëntatie in het land van herkomst te laten doorlopen. “Inburgeren in het land van herkomst is een win-win voor zowel de nieuwkomer als voor Vlaanderen. Het beheersen van onze taal en het kennen én respecteren van onze waarden en normen zijn onontbeerlijk”, zegt De Vreese.

Proefprojecten

De Vreese vraagt al sinds het begin van deze legislatuur om naar Nederlands voorbeeld het inburgeringstraject in het land van herkomst op te starten. Somers volgt nu het N-VA-voorstel en nodigt binnenkort 20 burgemeesters uit van steden en gemeenten met het grootste aantal niet-EU-migranten om het initiatief verder te concretiseren. Momenteel kunnen inburgeraars niet verplicht worden om een cursus af te leggen om toegang te krijgen tot het grondgebied. Dat is federale materie en voer voor regeringsonderhandelingen in 2024. Daarom wordt er nu gekeken om proefprojecten op te zetten op vrijwillige basis met lokale besturen. 

Kraakheldere waarden en normen

Volgens De Vreese betekent een inburgeringstraject in het land van herkomst niet alleen tijdswinst maar weet de potentiële nieuwkomer ook waar hij aan toe is. “De inburgeraar moet niet van nul starten wanneer hij in Vlaanderen toekomt. Ook is het kraakhelder hoe belangrijk onze waarden en normen zijn: de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat”, zegt De Vreese.

Ook privésector betrekken

De proefprojecten MO zijn een stap in de goeie richting, maar De Vreese wil nog verder gaan. Ze wil de proefprojecten zo breed mogelijk trekken en ook bekijken hoe we inburgeraars lessen NT2 kunnen laten volgen. “Ten slotte moeten we ook privésector betrekken bij dit initiatief. Want zowel voor bedrijven als voor arbeidsmigranten is het een goeie zaak om bijvoorbeeld onze taal op voorhand onder de knie te hebben”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is