Maaike De Vreese en Nadia Sminate stellen Vreemde Vlamingen voor

Door Maaike De Vreese op 20 januari 2024, over deze onderwerpen: Inburgering

Vandaag stellen Vlaams parlementsleden Maaike De Vreese (N-VA) en Nadia Sminate (N-VA) hun boek Vreemde Vlamingen voor. In Vreemde Vlamingen schetsen de auteurs de geschiedenis van het inburgeringsbeleid in Vlaanderen. Aansluitend formuleren ze tien heldere voorstellen voor de toekomst. “We kiezen resoluut voor een inclusief Vlaams burgerschap. Wie hier legaal verblijft, moet zo snel mogelijk deel uit maken van onze samenleving en zelfredzaam worden. Als we over inburgering spreken, kunnen we niet anders dan migratie vernoemen. Voor ons gaat dit duidelijk hand in hand. Daarom moet Vlaanderen ook wat het migratiebeleid betreft de sleutels in handen krijgen. Selectieve, gecontroleerde migratie. Het Australisch model en strengere gezinshereniging. Dat migratiebeleid moeten we voeren”, aldus De Vreese en Sminate.

Migratie is van alle tijden. Revoluties en belangrijke omwentelingen hebben in het verleden altijd migratiegolven teweeggebracht. Maar hoe krijg je daar vat op als samenleving? Hoe zorg je ervoor dat nieuwkomers in onze samenleving optimaal deel kunnen uitmaken van onze maatschappij en een toegevoegde waarde betekenen voor ons als samenleving? Het is het vraagstuk dat centraal staat in dit boek.

Vlaanderen startte twintig jaar geleden al met haar inburgeringsbeleid. Het is cruciaal om als beleidsmakers de juiste en weldoordachte keuzes te maken inzake instroom en inburgeringsbeleid. Het parlementair werk van Vlaams parlementsleden Maaike De Vreese en Nadia Sminate (N-VA) hierover loopt vaak parallel. Niet in het minst omdat beide parlementsleden zich toeleggen op migratie en inburgering. De Vreese en Sminate zetten in hun boek een duidelijke visie over de toekomst van het Vlaams inburgeringsbeleid uiteen

“Het Vlaams inburgeringsbeleid is de afgelopen jaren hervormd, maar  het werk is nog niet af: innovatieve ideeën en nadenken over onze eigen normen en waarden moeten dan ook centraal staan om de diverse samenleving in de toekomst vorm te geven. We formuleren enkele spraakmakende oplossingen:  we pleiten ervoor om probleemwijken aan te pakken naar Deens model. Het inburgeringstraject willen we voor elke nieuwkomer verplichten, zelfs voor EU-onderdanen die hier voor langere tijd verblijven en oudkomers. Ook het huidige beleid rond het gebrek aan een neutrale overheid moet anders.”

“Wie hier verblijf krijgt, moet Nederlands spreken, werken, onze waarden en normen kennen. Ook wat betreft deze drie basispijlers van het inburgeringsbeleid doen we voorstellen om de lat hoger te leggen.  Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen kan en moet deel uitmaken van onze Vlaamse samenleving en bijdragen tot onze Vlaamse welvaart”, besluiten De Vreese en Sminate.

Het boek is ook een uitnodiging aan iedereen om mee na te denken over de toekomst van ons inburgeringsbeleid en onze samenleving. We namen alvast de handschoen op en we kijken uit naar uw reacties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is