“Ik begrijp dat het bedrijfsleven actie onderneemt, maar het moet wel het allerlaatste redmiddel blijven’, zegt het Vlaams Parlementslid. “Als bedrijven er toch mee doorgaan, is het belangrijk dat de potentiële werknemers in hun thuisland de taal al leren zodat ze snel geïntegreerd zijn. Arbeidsmigratie is veel meer dan een werknemer van punt a naar punt b brengen. Dikwijls volgt daarna zijn of haar gezin, dat geïntegreerd moeten worden. We slepen nog altijd problemen mee van de migratiegolven uit de jaren 60 en 70.”

Schijnoplossing

Maaike De Vreese verwijst in die context naar een speech die Pieter Hasekamp, de directeur van het Nederlandse Planbureau, in juni hield. Hij noemt migratie als oplossing voor de arbeidsmarktkrapte een schijnoplossing. “Omdat het feitelijk niets oplost: ook migranten consumeren, hebben woningen nodig, onderwijs voor hun kinderen, gezondheidszorg. De komst van meer migranten leidt uiteindelijk ook weer tot nieuwe krapte.”

Enkele maanden geleden ging Maaike met enkele collega-N-VA-parlementsleden naar Henegouwen om de (West-)Vlaamse arbeidsmarkt te promoten. “Maar in Wallonië kennen ze de VDAB niet.”