De Vreese riep daarom minister Crevits op om gecoördineerde controles met alle diensten uit te voeren en de informatie-uitwisseling te stroomlijnen. Volgens De Vreese moeten de vluchtelingen, de Vlaamse diensten (o.a. VDAB en de Arbeidsinspectie) en onze burgers maximaal geïnformeerd en gesensibiliseerd worden om signalen van uitbuiting en misbruik op te vangen. Minister Crevits wil daarom 10 extra inspecteurs aanwerven om extra controles uit te voeren. Er werd ook een instructiefilmpje en webpagina gelanceerd in het Oekraïens, om vluchtelingen te informeren op welke manier ze aan de slag kunnen gaan en wat hun rechten zijn.

Meldpunt voor vluchtelingen én burgers

De Vreese spoorde vorige week reeds minister Somers aan om een meldpunt te realiseren voor zowel vluchtelingen als burgers die een opvangplek aanbieden. Sinds maandag zijn de hulplijnen operationeel en die zorgen ervoor dat zowel burgers als Oekraïense vluchtelingen in eigen taal een laagdrempelig meldpunt hebben. Daarnaast is er ook werk gemaakt van een webpagina, een online infobrochure en infosessies. “Het is enerzijds belangrijk dat zowel onze inwoners als de vluchtelingen op een eenvoudige manier terecht kunnen met hun vragen, meldingen en klachten. Anderzijds is het evenzeer van belang dat meldingen van misbruik, uitbuiting of mensenhandel serieus worden genomen en doorstromen naar de juiste instanties zoals de inspectie, slachtofferonthaal of de politionele diensten. We moeten resoluut optreden tegen mensenhandel en elke vorm van uitbuiting en misbruik”, besluit De Vreese.