“Fel optreden tegen misbruik en uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen”

Door Maaike De Vreese op 23 maart 2022
Maaike De Vreese

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese roept minister Crevits op om het misbruik en de uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen maximaal te bestrijden. De Vreese pleit voor intensieve controles, sensibilisering van de vluchtelingen en de Vlaamse diensten en een performante informatie-uitwisseling. “De solidariteit van de Vlamingen is hartverwarmend, maar tegelijkertijd duiken ook de eerste signalen van mensenhandel en misbruik op. We mogen niet wegkijken van die signalen. We moeten fel optreden tegen daders die misbruik maken van de kwetsbare positie van vluchtelingen”, zegt De Vreese.

De Vreese riep daarom minister Crevits op om gecoördineerde controles met alle diensten uit te voeren en de informatie-uitwisseling te stroomlijnen. Volgens De Vreese moeten de vluchtelingen, de Vlaamse diensten (o.a. VDAB en de Arbeidsinspectie) en onze burgers maximaal geïnformeerd en gesensibiliseerd worden om signalen van uitbuiting en misbruik op te vangen. Minister Crevits wil daarom 10 extra inspecteurs aanwerven om extra controles uit te voeren. Er werd ook een instructiefilmpje en webpagina gelanceerd in het Oekraïens, om vluchtelingen te informeren op welke manier ze aan de slag kunnen gaan en wat hun rechten zijn.

Meldpunt voor vluchtelingen én burgers

De Vreese spoorde vorige week reeds minister Somers aan om een meldpunt te realiseren voor zowel vluchtelingen als burgers die een opvangplek aanbieden. Sinds maandag zijn de hulplijnen operationeel en die zorgen ervoor dat zowel burgers als Oekraïense vluchtelingen in eigen taal een laagdrempelig meldpunt hebben. Daarnaast is er ook werk gemaakt van een webpagina, een online infobrochure en infosessies. “Het is enerzijds belangrijk dat zowel onze inwoners als de vluchtelingen op een eenvoudige manier terecht kunnen met hun vragen, meldingen en klachten. Anderzijds is het evenzeer van belang dat meldingen van misbruik, uitbuiting of mensenhandel serieus worden genomen en doorstromen naar de juiste instanties zoals de inspectie, slachtofferonthaal of de politionele diensten. We moeten resoluut optreden tegen mensenhandel en elke vorm van uitbuiting en misbruik”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is