Al 1.877 Vlaamse ondernemers vroegen met succes een handelshuurlening aan

Door Maaike De Vreese op 24 augustus 2021, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Coronacrisis
Maaike De Vreese

De handelshuurlening van de Vlaamse overheid is een succes. Sinds juli 2020 zijn al 1.877 aanvragen goedgekeurd. Daarnaast werden er ook 240 bemiddelingstrajecten opgestart om tot een overeenkomst te komen tussen huurder en verhuurder. “De handelshuur is vaak een enorme kost voor ondernemers, daarom hield ik vorig jaar een pleidooi voor deze voorschotregeling en bemiddelingstrajecten”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese opgetogen.

Voor ondernemers is de huur van een pand een zware kostenpost. De handelshuurlening van de Vlaamse overheid helpt om die kostenpost een beetje lichter te maken. Met succes, zo blijkt uit cijfers die Maaike De Vreese opvroeg. “Er zijn sinds juli 2020 1.877 aanvragen goedgekeurd voor een handelshuurlening. Zo heeft de Vlaamse overheid 18,4 miljoen euro geleend aan ondernemers die een pand huren en zwaar getroffen werden door de coronacrisis. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat de handelshuurlening een succes is. Deze maatregel geeft hen extra zuurstof om de coronacrisis door te komen.” 

Voorschotregeling uitgebreid van twee naar vier maanden

Sinds 4 januari 2021 werd de handelshuurlening uitgebreid. De voorschotregeling werd uitgebreid van twee maanden naar maximaal vier maanden. Daartegenover staat dat de verhuurder één maand huur kwijtscheldt. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen steeg van 606 goedgekeurde dossiers naar 1.877 goedgekeurde aanvragen.

Ook 240 aanvragen tot overheidsbemiddeling goedgekeurd

Als huurder en verhuurder niet tot een akkoord kunnen komen, kan de Vlaamse overheid bemiddelen. Daarvoor werden 290 aanvragen ingediend, waarvan 240 ontvankelijk. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat in meer dan een derde van de gevallen een akkoord wordt bereikt.

Win-win voor huurders en verhuurders

“De handelshuurlening en de bemiddeling zijn een win-win voor zowel huurders als verhuurders. De huurder krijgt extra zuurstof in een periode waar de inkomsten enorm zijn geslonken. De extra inspanning van de verhuurder wordt gecompenseerd door een gegarandeerde betaling van de huur. Door zekerheid te bieden en vertrouwen te creëren, zorgt Vlaanderen ervoor dat onze ondernemers deze moeilijke periode konden overbruggen”, besluit Maaike De Vreese.

De handelshuurlening kon worden aangevraagd tot en met 30 juni 2021.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is