Plenaire: een stap dichter bij oplossing handelshuur

Door Maaike De Vreese op 29 april 2020

We komen dichter bij een oplossing voor de huur van handelspanden in Vlaanderen! Ik had reeds op 9 april minister Crevits in de commissie Economie opgeroepen om een oplossing te vinden voor onze huurders en verhuurders. Vandaag heb ik die vraag nogmaals gesteld in de plenaire en er is schot in de zaak.

Het huidige plan dat nu voorligt is dat de Vlaamse regering een voorschotregeling uitwerkt. Daarbij zouden huurders en verhuurders op vrijwillige basis een overeenkomst sluiten om de handelshuur te halveren en de Vlaamse overheid zou de andere helft voorschieten. Ten slotte wordt er tussen de huurder en de Vlaamse overheid een afbetalingsplan vastgelegd om dat bedrag later terug te recupereren. De minister staat positief tegenover dit voorstel en bekijkt om dit te concretiseren en te bespreken in de Vlaamse regering. Ik volg het verder op!

Bekijk mijn tussenkomst in de plenaire via deze link 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is