Brugse erfgoedparel Godshuis “De Pelikaan” op shortlist voor versnelde erfgoedpremies

Door Maaike De Vreese op 24 maart 2022

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele geeft aan 18 Vlaamse erfgoedparels de goedkeuring om hun toonaangevend erfgoedproject verder uit te werken. In Brugge krijgt Godshuis “De Pelikaan” de mogelijkheid om nu een definitief premiedossier in te dienen. “Het is een goede zaak dat steeds meer erfgoedeigenaars in onze regio en onze stad hun weg vinden naar de erfgoedpremie. Op deze manier houden we ons erfgoed in ere en blazen we er terug nieuw leven in”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger  Maaike De Vreese.

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werkt de Vlaamse overheid sinds de hervorming van de erfgoedfinanciering met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. In 2021 lanceerde minister Diependaele vier oproepen rond: 1) economische invulling van erfgoed, 2) erfgoed en wonen, 3) erfgoed en toerisme en 4) de her/nevenbestemming van kerken.

Drie West-Vlaamse dossiers – waaronder één Brugs project - krijgen nu groen licht om een definitief premiedossier in te dienen. Minister Diependaele: “Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald.”
Het Brugse erfgoedproject van Zorgvereniging Mintus wil het beschermde Godshuis ‘De Pelikaan” renoveren en restaureren om er betaalbare woongelegenheden voor zorgbehoevende, oudere Bruggelingen te voorzien.  De kostprijs van de restauratie wordt geschat op 346.576,35 euro en dankzij minister Diependaele kan Godshuis “De Pelikaan” rekenen op een premie van 40%.

Extra zuurstof voor erfgoed

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese reageert tevreden op de beslissingen van minister Diependaele. “De goedkeuringen van de minister geven ook in onze regio en stad zuurstof aan de erfgoedsector en maken nieuwe investeringen in erfgoedparels mogelijk. Het is nu aan de geselecteerde kandidaten om gedetailleerde premiedossiers in te dienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot uiterlijk 15 juli 2022. De minister zal richting het einde van het jaar beslissen over de toekenning van de premies”, besluit De Vreese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is